cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Group of Alcoholics Anonimowych "at the Martin"Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Group of Alcoholics Anonimowych "at the Martin"


95-100 Zgierz, ul. Spacerowa 2

tel. 042 716 59 94

Mandatariusz: Tomasz Kobyliński

Otwarta grupa wsparcia założona w 1993 r.

Organizuje otwarte mitingi w każdy piątek o godz. 18.00 oraz okolicznościowe spotkania świąteczne.

Pomaga ludziom uzależnionym i ich rodzinom, wspiera w wytrwaniu w trzeźwości, oferuje pomoc informacyjną, udziela porad.


Poprzednia strona: Other
Następna strona: Circle Drivers Kiepskich "FAR FROM SZOSY"

Print this page