cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Historia realizacji projektuProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Historia realizacji projektu

Budowa platformy usług edukacyjnych w mieście Zgierz
w ramach realizacji projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"

Cel główny projektu to wsparcie budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę platformy edukacyjnej oraz zakup i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej w Zgierzu.

W odniesieniu do celu głównego, projekt przyczyni sie do realizacji następujących celów szczegółowych:

 1. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) poprzez inwestycje w infrastrukturę sprzętową, tj. komputery, urządzenia wielofunkcyjne, serwery, a także okablowanie strukturalne. Pozwolą one na usprawnienie codziennej pracy urzędników Urzędu Miasta Zgierza oraz szkół zlokalizowanych na obszarze miasta, co wpłynie na szybsze wykonywanie obowiązków służbowych. Sprzęt informatyczny umożliwi zainstalowanie nowych oprogramowań poprawiających proces zarządzania oraz realizowanie e-usług na rzecz obywateli miasta, co stanowi istotny element wdrażania nowoczesnych technologii ICT.
 2. Zapewnienie dostępu do informacji oraz wzajemnej komunikacji pomiędzy Urzędem a szkołami, szkoła a rodzicem i uczniem.
 3. Świadczenie wysokiej jakości usług dostępnych na drodze elektronicznej na tworzonym portalu edukacyjnym. Usługi te będą umożliwiały:
  a. tworzenie i zarządzanie cyfrowym zbiorem obiektów tzw. e-portfolio: ucznia, nauczyciela, klasy, szkoły, umożliwiające autoprezentacje i gromadzenie informacji na temat osiągnięć, udziału w edukacyjnych inicjatywach, czy uzyskanych wyróżnieniach;
  b. wdrożenie usług wspomagających organizacje procesu kształcenia m.in. umożliwiających zarządzanie zasobami edukacyjnymi, zarządzanie czasem kształcenia, dokumentowanie procesu kształcenia w elektronicznym dzienniku oraz prowadzenie bibliotek funkcjonujących na terenie miasta;
  c. zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez realizacje elektronicznych usług edukacyjnych ułatwiających naukę (budowa elektronicznych bibliotek), zwłaszcza uczniom niepełnosprawnym;
  d. zapewnienie możliwości komunikacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami, nauczycielami a uczniami oraz poszukiwanie i inicjowanie kontaktów miedzy indywidualnymi i instytucjonalnymi podmiotami skupionymi wokół środowiska oświatowego;
  e. gromadzenie i wzajemna wymianę zasobów edukacyjnych;
  f. zapewnienie dostępu do aplikacji elektronicznego dziennika, która będzie dostarczać informacje na temat ocen i frekwencji ucznia, jego zachowania w szkole, jak również sprawdzianów;
  g. zintegrowanie i ułatwienie prowadzenia bibliotek na poziomie lokalnym.
  Umożliwi to zinwentaryzowanie wszystkich zasobów bibliotecznych miasta w jednej bazie danych i dalej, poprzez odpowiednie oprogramowanie, dostęp i wypożyczanie książek ze wszystkich bibliotek znajdujących sie w systemie, a także wymianę wiedzy, doświadczeń, prowadzenie dyskusji oraz przekazywanie miedzy bibliotekarzami materiałów przydatnych wprowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i danych poprzez wdrożenie systemu antywirusowego. Nowoczesny system antywirusowy będzie wpływał na poprawę bezpieczeństwa zasobów informatycznych 200 użytkowników przed zagrożeniami płynącymi z zewnętrznych sieci komputerowych, zwłaszcza z Internetu oraz innych nośników danych mogących mieć degradujący wpływ na środowisko teleinformatyczne

Głównym realizatorem projektu "Budowa platformy usług edukacyjnych w mieście Zgierz" jest Gmina Miasto Zgierz. Infrastruktura przewidziana w ramach projektu zostanie zaimplementowana na terenie Urzędu Miasta w Zgierzu, jak i jednostkach organizacyjnych miasta. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Urząd Miasta Zgierza, a w ramach jego struktur Wydział Informatyki i Telekomunikacji i Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych.

W wyniku realizacji projektu:
1. Zakupiono i wdrożono Platformę usług edukacyjnych wraz z zasobami multimedialnymi:
- Rejestr szkół, Komunikator VNET, System zarządzania treścią
- Platforma edukacyjna FRONTER
- System uczniowie OPTIVUM NET (Sekretariat, Dziennik lekcyjny, Świadectwa, Moduł analiz, Witryna dla rodziców/ucznia)
- zasoby edukacyjne (baza wiedzy) dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceum NAUCZYCIEL.PL
2. Zakupiono 110 szt. zestawów komputerowych, 2 serwery, system antywirusowy dla 200 użytkowników
3. Wykonano okablowanie strukturalne składające się z 400 punktów elektryczno-logicznych

Wykaz placówek oświatowo-wychowawczych objętych projektem:
1. Urząd Miasta Zgierza - Wydział Oświaty
2. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Zgierzu
3. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zgierzu
4. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zgierzu
5. Miejskie Przedszkole Nr 7 w Zgierzu
6. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu
7. Miejskie Przedszkole Nr 9 "Słoneczny Dom" w Zgierzu
8. Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu
9. Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu
10. Miejskie Przedszkole Nr 13 w Zgierzu "Bajkowe przedszkole"
11. Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu
12. Miejskie Przedszkole Nr 15 w Zgierzu
13. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zgierzu
14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu
15. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zgierzu
16. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zgierzu
17. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Zgierzu
18. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu
19. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu
20. Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu
21. Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu
22. Gimnazjum Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Zgierzu
23. Gimnazjum Nr 3 im. A. Mickiewicza w Zgierzu
24. Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu
25. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa
26. Filia nr 1 w Zgierzu (ul. Lechonia 2)
27. Filia nr 2 w Zgierzu (ul. Długa 19)
28. Filia nr 3 w Zgierzu (ul. Dubois 23A)
29. Filia nr 4 w Zgierzu (ul. Barlickiego 2)
30. Filia nr 6 w Zgierzu (ul. Staffa 26)

Wykaz działań

 • w dniu 19 listopada 2009 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony: Menadżer projektu pn. "Budowa platformy usług edukacyjnych w mieście Zgierz" (rozstrzygnięty) - znak sprawy IT.341-3/09 - przetarg
 • w dniu 18 maja 2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony: Rozbudowa sieci miejskiej i lokalnych sieci teleinformatycznych w placówkach Gminy Miasto Zgierz w ramach realizacji projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (rozstrzygnięty) - znak sprawy IT.341-1/10 - przetarg
 • w dniu 7 czerwca 2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony: Budowa platformy usług edukacyjnych w mieście Zgierz w ramach realizacji projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (unieważniony) - znak sprawy IT.341-4/10 - przetarg
 • w dniu 22 lipca 2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony: Budowa platformy usług edukacyjnych w mieście Zgierz w ramach realizacji projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (unieważniony) - znak sprawy IT.341-6/10 - przetarg
 • w dniu 16 września 2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony: Budowa platformy usług edukacyjnych w mieście Zgierz w ramach realizacji projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (rozstrzygnięty) - znak sprawy IT.341-8/10 - przetarg

Poprzednia strona: Projekt "Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - MSSDI" (2009-2010)
Następna strona: Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" (2007-2008)

Print this page