cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Honorary Zgierski blood donorAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Honorary Zgierski blood donor

Uchwałą Nr XLIII/488/13 RMZ z dnia 28 listopada 2013 r.
otrzymuje:
Tomasz Miśkiewicz

Uchwałą Nr XL/440/13 RMZ z dnia 26 września 2013 r.
otrzymuje:
Przemysław Tomasz Rutkowski

Uchwałą Nr XXXIII/355/13 RMZ z dnia 28 lutego 2013 r.
otrzymuje:
Jerzy Krzysztof Skotarek

Uchwałą Nr XXIX/277/12 RMZ z dnia 30 października 2012 r.
otrzymuje:
Bogdan Szymczak

Uchwałą Nr XXIX/276/12 RMZ z dnia 30 października 2012 r.
otrzymuje:
Radzisław Rossa

Uchwałą Nr XXIX/275/12 RMZ z dnia 30 października 2012 r.
otrzymuje:
Marek Domański

Uchwałą Nr XVI/153/11 RMZ z dnia 29 listopada 2011 r.
otrzymuje:
Krzysztof Gumiński

Uchwałą Nr XIII/127/11 RMZ z dnia 29 września 2011 r.
otrzymuje:
Jacek Krukowski

Uchwałą Nr V/33/11 RMZ z dnia 27 stycznia 2011 r.
otrzymuje:
Józef Szostak

Uchwałą Nr L/447/2010 RMZ z dnia 27 maja 2010 r.
otrzymuje:
Elżbieta Stanisława Gier

Uchwałą Nr XXIX/259/2008 RMZ z dnia 30 grudnia 2008 r.
otrzymuje:
Jerzy Ryszard Krzeszewski

Uchwałą Nr XIX/167/2008 RMZ z dnia 27 marca 2008 r.
otrzymują:
Bogusław Pabiańczyk, Teofil Piotrowski

Uchwałą Nr XIII/101/2007 RMZ z dnia 27 września 2007 r.
otrzymuje:
Włodzimierz Tomasz Witkowski

Uchwałą Nr X/82/2007 RMZ z dnia 28 czerwca 2007 r.
otrzymuje:
Stanisław Jan Owczarek

Uchwałą Nr VIII/57/2007 RMZ z dnia 26 kwietnia 2007 r.
otrzymuje:
Bożena Bobrzak

Uchwałą Nr V/25/2007 RMZ z dnia 25 stycznia 2007 r.
otrzymuje:
Zbigniew Młodzik

Uchwałą Nr XLV/433/2006 RMZ z dnia 30 marca 2006 r.
otrzymuje:
Bogdan Bymke

Uchwałą Nr XLII/401/2005 RMZ z dnia 29 grudnia 2005 r.
otrzymuje:
Krzysztof Domański

Uchwałą Nr XXXVIII/351/2005 RMZ z dnia 29 września 2005 r.
otrzymują:
Jacek Mariusz Bibel, Jan Danisz

Uchwałą Nr XXX/278/2005 RMZ z dnia 28 stycznia 2005 r.
otrzymują:
Zdzisław Rajski, Stanisław Gawin

Uchwałą Nr XVII/165/2004 RMZ z dnia 26 lutego 2004 r.
otrzymują:
Szczepan Dudka, Kazimierz Jan Czekalski

Uchwałą Nr XI/95/2003 RMZ z dnia 28 sierpnia 2003 r.
otrzymuje:
Marek Sędzicki

Uchwałą Nr X/79/2003 RMZ z dnia 26 czerwca 2003 r.
otrzymuje:
Marek Jędrzejczak

Uchwałą Nr VI/60/2003 RMZ z dnia 27 marca 2003 r.
otrzymuje:
Andrzej Palmowski

Uchwałą Nr IV/40/2003 RMZ z dnia 30 stycznia 2003 r.
otrzymują:
Stanisław Kubiak, Jacek Opawski, Józef Pakuła, Andrzej Thorek

Uchwałą Nr XLVI/496/2002 RMZ z dnia 26 września 2002 r.
otrzymuje:
Wiesław Barylski

Uchwałą Nr XLI/437/2002 RMZ z dnia 25 kwietnia 2002 r.
otrzymują:
Czesław Jabłoński, Adam Urbaniak

Uchwałą Nr XXXIV/365/2001 RMZ z dnia 27 września 2001 r.
otrzymuje:
Marianna Lewandowska

Uchwałą Nr XXIX/309/2001 RMZ z dnia 29 marca 2001 r.
otrzymuje:
Jacek Jan Szczepaniak

Uchwałą Nr XXVIII/292/2001 RMZ z dnia 22 lutego 2001 r.
otrzymuje:
Jacek Dariusz Donat

Uchwałą Nr XIII/140/1999 RMZ z dnia 28 października 1999 r.
otrzymują:
Zbigniew Bałabuch, Sławomir Dudała, Wirginia Lucyna Karasińska, Janusz Rajski, Janusz Mieczysław Wójcik

Uchwałą Nr VIII/81/1999 RMZ z dnia 29 kwietnia 1999 r.
otrzymują:
Waldemar Chojnacki, Andrzej Jabłoński, Roman Kozak, Mirosław Witold Lindner, Zygmunt Podlaski, Irena Wasilewska, Jerzy Wójcicki

Uchwałą Nr IV/39/1998 RMZ z dnia 29 grudnia 1998 r.
otrzymują:
Eugeniusz Henryk Kuzan, Krzysztof Jacek Lindner, Ryszard Masiul, Jan Mos, Krystyna Pucz, Witold Szpura, Franciszek Walczak, Piotr Zięba

Uchwałą Nr XLIV/363/1998 RMZ z dnia 30 kwietnia 1998 r.
otrzymują:
Marek Grocholski, Adam Hajduk, Krzysztof Kołata, Ryszard Kowalewski, Grzegorz Kwiatkowski, Arkadiusz Lelewski, Piotr Stanisław Matusiak, Jerzy Stanisław Nejman, Stefan Strzelec, Stanisław Szaliński, Jan Zaborowki

Uchwałą Nr XXXVIII/306/1997 RMZ z dnia 6 listopada 1997 r.
otrzymują:
Jacek Adamiuk, Ryszard Balabuch, Mariusz Banasiak, Zygmunt Bednarek, Stanisław Błaszczyk, Jerzy Borowski, Zygmunt Chachaj, Henryk Chojnacki, Wojciech Chrzanowski, Edward Czopek, Zbigniew Dąbrowski, Antoni Adam Dobrzyński, Grzegorz Doliwa, Jan Dominiak, Włodzimierz Dziegciński, Tomasz Dynowski, Marek Gering, Tadeusz Gluch, Zdzisław Grabowski, Dariusz Gruca, Eugeniusz Jarosiński, Jakub Jaworski, Wiesław Kaleciński, Edward Kalinowski, Paweł Kamiński, Rafał Karasiński, Krzysztof Karnicki, Władysław Karolak, Wiesław Kondratowicz, Andrzej Kubiak, Władysław Kulkiewicz, Roman Kurowski, Piotr Kuzański, Jan Łaszczewski, Marian Mielczarek, Mieczysław Mirowski, Jan Modrak, Edward Mos, Krzysztof Mróz, Edward Nowak, Henryk Otrębski, Krzysztof Piękniewski, Marianna Pietrus, Adam Pietrzak, Bogdan Pyrzanowski, Henryk Rajski, Marek Rajski, Bogusław Rdzanek, Mariusz Ręczycki, Krzysztof Różański, Krzysztof Sielski, Paweł Sikorski, Wiesława Stolarek, Wojciech Sufried, Aleksander Szaliński, Michał Szaliński, Tadeusz Szaliński, Tadeusz Szaliński, Kazimierz Szaławiga, Tomasz Szuba, Mariusz Tabaczyński, Czesław Tomczak, Maria Tylipska, Zygmunt Walkowski, Włodzimierz Witczak, Jerzy Wiśniewski, Henryk Zawierucha, Andrzej Piotr Zwolan, Kazimierz Żakowiec.

Tytuł Honorowy "Zgierski Dawca Krwi" przyznawany jest na podstawie Uchwały Nr XXIX/241/1997 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 1997 roku w sprawie trybu i sposobu nadawania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi"
Załącznik do uchwały Nr XXIX/241/1997 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 1997 roku - Tryb i sposób nadawania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi"

Tytuł Honorowy "Zgierski Dawca Krwi" to wyróżnienie nadawane przez Radę Miasta Zgierza osobom fizycznym, które swoją działalnością w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju krwiodawstwa na terenie miasta Zgierza.

O nadanie Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi" mogą ubiegać się osoby oddający honorowo krew, po oddaniu co najmniej 30 litrów krwi (mężczyźni) lub 20 litrów krwi (kobiety).
Wniosek w tej sprawie wydaje Łódzki Oddział Okręgowy PCK w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 203/205 i przekazuje do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Spraw Obywatelskich RMZ Rada Miasta Zgierza podejmuje uchwałę o nadaniu osobie wskazanej we wniosku Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Potwierdzeniem nadania tego zaszczytnego Tytułu jest metalowy znaczek (do wpięcia) w kształcie kropelki krwi oraz legitymacja uprawniająca osobę, której nadano Tytuł Honorowy Zgierskiego Dawcy Krwi do bezpłatnych przejazdów w miejskiej komunikacji na terenie miasta Zgierza.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji Zgierskiemu Dawcy Krwi przysługuje prawo do otrzymania duplikatu legitymacji. Duplikat legitymacji wydaje się tylko jeden raz.


Poprzednia strona:
Następna strona: The creators of culture, artists, scientists ...

Print this page