cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - "Ilustrowany Tygodnik Zgierski" (gazeta zlikwidowana)Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

"Ilustrowany Tygodnik Zgierski" (gazeta zlikwidowana)

Zlikwidowana jednostka budżetowa "Redakcja "Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" w Zgierzu" na podst. Uchwały Nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r.

ARCHIWUM

Redakcja

95-100 Zgierz, ul. Długa 18

tel./fax 42 716 44 31
e-mail: itz@poczta.euron.pl
www: http://www.itz-zgierz.pl/

Redaktor Naczelna: Dorota Jankiewicz

Wydawca: Prezydent Miasta Zgierza

Ogłoszenia i reklamy przyjmuje sekretariat redakcji codziennie (oprócz sobót) w godz. 9.00-16.00

Członek Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

Pierwszy numer ukazał się 1 września 1991 r.

Historia 1000 numerów ITZ


Poprzednia strona: "Głos Zgierza(n)"
Następna strona: On Earth, Zgierska Street

Print this page