cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - IX edycja 2007/2008Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

IX edycja 2007/2008

 

"OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA..."

Zgłoszenia:
SP 1, SP 3, SP 5*, SP 8*, SP 10*, SP 11, SP 12, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia*, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gim 1, Gim 2*, Gim 3, Społ. Gim TPZ, ZS Nr 1 im. J. S. Cezaka, ZSO im. S. Staszica, ZZSP im. Jana Pawła II*, SLO im. R. Traugutta, Społ. LO TPZ*
* szkoła wycofała się z konkursu

Udział wzięło 11 placówek: 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 3 szkoły ponadgimnazjalne
Jury oceniło 14 prac konkursowych (max ilość punktów wynosiła 80).

Laureaci:

KATEGORIA - SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu (66 pkt)
"KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE"
autorzy: Weronika Gębicka, Kinga Lesiakowska, Dominika Skowrońska, Bartek Sobczak, Marcin Ulański
opiekun: Urszula Stępniak

II miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu (63 pkt)
"JERZY WIECZOREK"
autorki: Klaudia Biernaciak, Daria Drwal
opiekunowie: Aurelia Krawczyk, Dariusz Szymański

III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi (59 pkt)
"LUCJAN SIKORSKI"
autorzy: Ewa Boruta, Joanna Sikorska, Magda Wasilewska, Wiktor Krawczyk, Konrad Kwiatkowski
opiekunki: Magdalena Medyńska, Krystyna Szyszka

IV miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu (48 pkt)
autorzy: Kamila Kmieciak, Piotr Marczak-Maciak
opiekun: Piotr Bekrycht

V miejsce - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 13 w Zgierzu (26 pkt)
autorzy: Maja Miernik, Łukasz Czapnik, Robert Kaleta
opiekunowie: Iwona Kubiak, Robert Podgórski

KATEGORIA - GIMNAZJA

I miejsce - nie przyznano

II miejsce - nie przyznano

III miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu (54 pkt)
I praca - "ZGIERSKIE WŁÓKIENNICTWO"
autor: Krzysztof Stępień
II praca - "ZGIERSKIE KAPLICZKI"
autorzy: Marta Bartosiak, Hanna Witczak, Bartłomiej Bartczak, Krzysztof Kominiak
opiekun: Teresa Gębicka

IV miejsce - Społeczne Gimnazjum TPZ w Zgierzu (42 pkt)
I praca -"ADAM GUTKOWSKI"
autor: Mateusz Banasiak
II praca - "DWORKI W WOJ. ŁÓDZKIM"
autor: Seweryn Stelmachowski
opiekun: Krzysztof Świeboda

V miejsce - Gimnazjum Nr 3 im. A. Mickiewicza w Zgierzu (40 pkt)
"ŁAŹNIA MIEJSKA W ZGIERZU"
autorzy: Dariusz Ciechanowski, Damian Deska, Łukasz Stańczyk
opiekun: Anna Świercz

KATEGORIA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce - nie przyznano

II miejsce - Zespół Szkół Nr 1 im. J. Cezaka (59 pkt)
"HISTORIA PŁYWANIA W ZGIERZU"
autorzy: Radosław Banaszek, Rafał Pawlak, Mateusz Walendziak, Artur Swoboda
opiekun: Teresa Stolarek

III miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica (57 pkt)
"PAMIĘCI NIEŻYJĄCYCH ZGIERSKICH NAUCZYCIELI"
autorzy: Agata Gieraga, Łukasz Cichoszewski, Bartosz Kling, Maciej Kowalski
opiekun: Piotr Staruch

IV miejsce - Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta (46 pkt)
I praca - "ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ W ZGIERZU"
autorzy: Marcin Berner, Łukasz Gołek vel Ambroziak, Karol Kowalczyk, Mateusz Wasiak
II praca - "HISTORIA ZESŁANIA HELENY PIETRZYCKIEJ NA SYBIR"
autor: Mateusz Pabich
opiekun: Marek Sadowski

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz torby promocyjne z drobnymi upominkami. Uczniowie - laureaci konkursu, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca pojechali na jednodniową wycieczkę do Torunia i Ciechocinka (18.06.2008). Dodatkowo uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe:
za zajęcie I miejsca - m. in. monitory 20"
za zajęcie II miejsca - m. in. dyski USB
za zajęcie III miejsca - m. in. zestaw głośników.
Opiekunowie prac, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymali drobne nagrody rzeczowe.

 

Wszystkie nagrody rzeczowe oraz wycieczkę ufundował Urząd Miasta Zgierza.


Poprzednia strona: VIII edycja 2006/2007
Następna strona: X edycja 2008/2009

Print this page