cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Karol ZajączkowskiProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Karol Zajączkowski

 

Technik - ur. 22.07.1949 r. w Strzelcach Opolskich, mieszka w Zgierzu

wykształcenie, zawód, absolwent, zatrudnienie: średnie; elektrotechnik górnictwa; Technikum Górnicze w Wałbrzychu

najważniejsze stanowiska związane z działalnością zawodową: elektromechanik aparatury pomiarowo-regulacyjnej ZPB "Boruta" S.A. (1972-1993); specjalista ds. rozliczeń energetycznych "Energetyka-Boruta" (1993-1998); kierownik działu kadr i administracji "Energetyka-Boruta" (1998-2002)

działalność samorządowa - stanowiska, funkcje, osiągnięcia: radny Rady Miasta Zgierza z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej II, III i IV kadencji (od 1994); członek Zarządu Miasta Zgierza III kadencji (1998-2002); II Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza (2002); wiceprzewodniczący Klubu Radnych SdRP (1994-1998); przewodniczący Klubu Radnych SLD (od 1998); Inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej i budowy dróg (1998-2002)

staż działalności samorządowej: od 1994 r.

przynależność do stowarzyszeń i organizacji: Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli - przewodniczący (od 2002); Komisja Koordynująca Współdziałanie Policji i Straży Miejskiej (1999-2002);

zainteresowania: szaradziarstwo, rekreacja

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń

www.zlotaksiega.helion.pl


Poprzednia strona: Włodzimierz Wojciech Walczak
Następna strona: Zbigniew Zapart

Print this page