cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Kežmarok (Słowacja)Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Kežmarok (Słowacja)

Kontakt
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie Č 1
060 01 Kežmarok
tel. (0421) 52 466 01 01, fax (0421) 52 466 01 01
www.kezmarok.sk
primator@kezmarok.sk

Umowa
Umowa o stosunkach partnerskich między Miastem Zgierz i Miastem Kežmarok została podpisana 20.02.1998 r.

Oba miasta dzieli dystans 650 km. Miasto powiatowe nad rzeką Poprad na słowackim Spiszu, położone 630 m n.p.m. liczy 17,5 tys. Mieszkańców. W roku 2001 przypada 750 lat istnienia (prawa miejskie uzyskało w 1269 r.). Miasto o charakterze turystycznym ze względu na liczne zabytki (Ratusz Miejski z 1461 r., Zamek z 1462 r., Bazylika Świętego Krzyża z 1444 r., drewniany Kościół Ewangelicki Artykularny z 1717 r., Narodowy Zabytek Kultury, największa w środkowej Europie biblioteka szkolna obejmująca 150 tys. tomów, Rezerwat architektury miejskiej - całe śródmieście) oraz bliskość Tatr (wyciągi narciarskie, szlaki turystyczne, jaskinie i groty).

Kežmark uważany jest za centrum rzemiosła ludowego ze względu na organizację od 1999 r. targów ERLO (Europejskie Ludowe Rzemiosło). Główne gałęzie przemysłu: to przemysł spożywczy (zakłady mleczarsko-serowe "Mekalen") oraz tekstylny (zakłady "Tetralan"). Kieżmark posiada także znaczącą w Europie Akademię Hotelarską. Ze względu na wspomniane  walory miasto Kieżmark podpisało 8 umów z miastami partnerskimi.

Historia współpracy
1. Wizyta delegacji z Kieżmarku w Zgierzu. Zapoznanie się z placówkami oświatowymi i sportowymi na terenie Zgierza. Omówienie sposobów współpracy na rok 1997 i lata kolejne (21-23.11.1996 r.)
2. Wystawa w Muzeum Miasta Zgierza zorganizowana przez Muzeum w Kieżmarku pt. "Kieżmark - klejnot pod Tatrami" (luty 1997 r.)
3. Konkurs "Wiedzy o Słowacji" dla uczniów szkół podstawowych ze Zgierza pod patronatem Primatora Miasta Kieżmark (19.05.1997 r.)
4. Wymiana młodzieży pomiędzy zgierskimi Harcerzami a Skautami z Kieżmarku w ramach obozów w 1997 r.
5. Wizyta przedstawiciela Zarządu Miasta Zgierza w Kieżmarku podczas Festiwalu Folklorystyczno-Historycznego "ELRO' 97" (11-13.07.1997 r.)
6. Wyjazd zwycięzców konkursu "Wiedzy o Słowacji" do Kieżmarku (04-11.10.1997 r.) na zaproszenie Primatora Miasta Kieżmark (uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 7)
7. Podjęcie przez Radę Miasta Zgierza uchwały Nr XXXIX/308/97 z dnia 04.12.1997 r. w sprawie współpracy miasta Zgierza z miastem Kieżmark- Republika Słowacji.
8. Podjęcie przez Zarząd Miasta Zgierza uchwały Nr 127/97 z dnia 11.12.1997 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o współpracy z miastem Kieżmark - Republika Słowacji
9. Podpisanie przez Prezydenta Miasta Zgierza Jana Macieja Czajkowskiego i Primatora Miasta Kieżmark Frantiśka Groholę Umowy o stosunkach partnerskich między miastami Zgierz i Kieżmark w dniu 20.02.1998 r. Występy zespołu "Nadzieja".
10. Udział delegacji z Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (05-07.06.1998 r.) Występy folklorystycznego zespołu dziecięcego "Goralik" z Kieżmarku.
11. Wizyta Prezydenta Miasta Zgierza Jana Macieja Czajkowskiego w Kieżmarku.
12. Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Boruta" w Festiwalu Folklorystyczno-Historycznym "ELRO'98" w Kieżmarku (10-12.07.1998 r.)
13. Obóz młodzieży ze Zgierza i Kieżmarku w Zarnowicy (Słowacja) w ramach Zlotu Skautów Słowiańskich "Eurocor'98" (czerwiec/lipiec 1998 r.). Udział skautów z Kieżmarku w harcerskim obozie Hufca Zgierz (lipiec 1998 r.)
14. Uczestnictwo delegacji ze Zgierza w uroczystościach związanych z nadaniem tytułu bazyliki mniejszej kościołowi farnemu w Kieżmarku (14-15.09.1998 r.)
15. Pobyt przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w Kieżmarku (27-29.10.1998 r.) - spotkanie z samorządami uczniowskimi szkół kieżmarskich w celu wymiany doświadczeń
16. Udział władz miasta Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (czerwiec 1999 r.)
17. Udział reprezentacji miasta Zgierza w targach "ELRO'99"
18. Wspólne obozy Skautów i Harcerzy Kieżmarku i Zgierza na Słowacji i w Polsce (lipiec, sierpień 1999 r.)
19. Udział władz miasta Kieżmarku i przedstawicieli środowiska gospodarczego Kieżmarku w I Regionalnym Forum Inwestycyjno- Gospodarczym w Zgierzu (grudzień 1999 r.)
20. Udział sportowców z Kieżmarku w Turnieju Piłkarskim "Intrergol 2000" w Zgierzu (luty 2000 r.)
21. Konkurs wiedzy o Polsce i Zgierzu w szkołach miasta Kieżmark pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zgierza.
22. Tygodniowy pobyt w Zgierzu zwycięzców w/w konkursu (przełom maja i czerwca 2000 r.)
23. Udział przedstawicieli miasta Kieżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (czerwiec 2000 r.)
24. Udział władz miasta Zgierza w Targach Europejskiego Rzemiosła "ELRO 2000" w Kieżmarku.
25. Udział Harcerzy Zgierskiego Hufca ZHP w obozie Skautów Słowackich (lipiec 2000 r.)
26. Udział Skautów z Kieżmarku w obozie Hufca Zgierz w Okartowie (sierpień 2000 r.)
27. Udział władz miasta Zgierza i przedstawicieli środowiska gospodarczego Kieżmarku w rejsie po Morzu Bałtyckim zorganizowany przez Hufiec ZHP w Zgierzu na jachcie Skaut (wrzesień 2000 r.)
28. Udział władz miasta Kieżmarku w II Regionalne Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (grudzień 2000 r.) z udziałem przedstawicieli Ambasady Słowackiej w RP.
29. Udział delegacji Miasta Kezmarok w obchodach Święta Miasta Zgierza (01-03.06.2001 r.)
30. Udział delegacji Miasta Zgierza w obchodach rocznicy 750-lecia pierwszej wzmianki pisanej o mieście Kezmarok (26.06.-12.07.2001 r.)
31. Wizyta delegacji miasta Zgierza w Kezmarok w związku z XI Festiwalem Folklorystycznym "ELRO 2001" (12-15.07.2001 r.)
32. Udział delegacji Miasta Kezmarok w I Ogólnopolskiej Konferencji "Samorządy RP u progu wejścia do Unii Europejskiej" w Dobieszkowie (wrzesień 2001 r.)
33. Udział delegacji władz oraz firm Miasta Kezmarok w III Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (06-08.12.2001 r.)
34. Udział delegacji miasta Kezmarok w II Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego w Strykowie (05-08.05.2002 r.)
35. Udział delegacji młodzieży Miasta Kezmarok w realizacji projektu w ramach programu "Młodzież", udział młodzieżowej drużyny piłkarskiej w turnieju "Intergol 2002" w ramach Święta Zgierza (maj/czerwiec 2002 r.)
36. Władze Miasta Zgierza uczestniczą w XII Festiwalu Folklorystycznym "ELRO 2002" w Kezmarok (12-14.07.2002 r.)
37. Udział delegacji Miasta Kezmarok w obchodach Święta Miasta Zgierza (30.05.-01.06.2003 r.)
38. Wyjazd delegacji Miasta Zgierza do Kezmarok na XIII. Festiwal Folklorystyczny "ELRO 2003" (11-13.07.2003 r.)
39. Święto Miasta Zgierza - dział w obchodach delegacji miasta Kezmarok (05-06.06.2004 r.)
40. Udział delegacji Miasta Zgierza w kolejnym XIV Festiwalu Folklorystycznym "ELRO 2004" (05-08.07.2004 r.)
41. Polsko-słowacka wyprawa rowerowa Zgierz - Kezmarok (04-11.07.2004 r.)
42. Wizyta delegacji miasta Kezmarok oraz przedstawiciela artystów rzeźbiarzy w Zgierzu (29.04.-01.05.2005 r.) podczas Jarmarku Zgierskiego i II Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby Monumentalnej.
43. Udział delegacji Miasta Zgierza w XV Festiwalu Folklorystycznym w Kezmarok (08-10.07.2005 r.)
44. Wizyta delegacji z Kezmarku w Zgierzu podczas obchodów Święta Miasta (02-04.06.2006 r.)
45. Występy słowackiego młodzieżowego zespołu tanecznego w Zgierzu podczas Gali Osobowości (02-04.06.2006 r.)
46. Uczestnictwo słowackiego rzeźbiarza artysty w III Międzynarodowym Plenerze Rzeźby Monumentalnej Zgierz 2006 (26.04.-06.05.2006 r.)
47. Udział przedstawicieli władz Zgierza oraz zgierskich gastronomików w kolejnym XVI Festiwalu Folkloru i Ludowego Rzemiosła ELRO w Kezmarku (07-09.07.2006 r.)
48. Delegacja miasta Kezmarok bierze udział w obchodach Święta Miasta Zgierza (02-03.06.2007 r.)
49. Wizyta młodzieżowej drużyny piłkarskiej w Zgierzu z okazji Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej "Talenty Euro 2012", organizowanego przez Urząd Miasta Zgierza (22-24.06.2007 r.)
50. Wizyta przedstawicieli Zgierza w Kezmarku podczas kolejnej edycji Festiwalu Folkloru i Rzemiosła Ludowego ELRO (06-08.07.2007 r.)
51. Udział oficjalnej delegacji oraz przedstawicieli młodzieży z Keżmaroku w obchodach Święta Miasta Zgierza i w oficjalnym otwarciu instytucji kulturalno-edukacyjnej dla dzieci - Centrum Kultury Dziecka (30.05-01.06.2008 r.)
52. Uczestnictwo przedstawicieli miasta Zgierza oraz Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA w XVII Europejskim Festiwalu Folkloru i Rzemiosła Ludowego ELRO 2008 (11-13.07.2008 r.)
53. Udział władz miasta Zgierza w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru i Ludowego Rzemiosła EL’RO 2009 w Keżmaroku (10-12.07.2009 r.)
54. Uczestnictwo przedstawicieli miasta Zgierza w Jubileuszowym 20 Międzynarodowym Festiwalu EL’RO 2010 (9-11.07.2010 r.)
55. Udział oficjalnej delegacji z Keżmarku w obchodach Święta Miasta Zgierza (03-05.06.2011 r.)
56. Otwarcie wystawy fotograficznej "Królewskich Miast Słowackich" w Muzeum Miasta Zgierza. Wystawa poświęcona historycznemu dziedzictwu kulturowemu miast: Kežmarok, Bardejov, Levoča a Stará L'ubovňa e (04.06-03.07.2011 r.)
57. Uczestnictwo przedstawicieli Miasta Zgierza w XXI Międzynarodowym Festiwalu EL'RO w Keżmarku (08-10.07.2011 r.)
58. Udział oficjalnej delegacji miasta Zgierza oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Boruta" w 22. Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2012 (13-15.07.2012 r.)
59. Delegacja z Keżmaroku uczestniczyła w obchodach Święta Miasta Zgierza (6-8.06.2014 r.)
60. Udział delegacji miasta Zgierza w Europejskim Festiwalu Rzemiosła Ludowego EL'RO 2015 (10-12.07.2015 r.)


Poprzednia strona: Hodmezovasarhely (Węgry)
Następna strona: Kupiszki (Litwa)

Print this page