cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Pojemniki lub worki foliowe w kolorze żółtymAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze żółtym


Jak selektywnie zbierać
tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe?

Tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy zbierać selektywnie i wrzucać do pojemnika lub worka foliowego w kolorze żółtym.

Najczęściej wrzucanymi odpadami będą: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej (np. szamponach, proszkach, płynach), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki, folie, plastikowe koszyczki po owocach i inne podobne opakowania z tworzyw sztucznych posiadające symbol recyklingu - wstęgę Mobiusa.

Należy pamiętać, że wrzucanie niektórych odpadów z tworzyw sztucznych do pojemników na tworzywa sztuczne jest zabronione, w tym: butelek i pojemników po olejach silnikowych i przemysłowych, butelek i pojemników po płynach chłodniczych i hydraulicznych, opakowań po lekach, strzykawek, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, skrzynek po napojach, opakowań po farbach i lakierach, tworzyw piankowych, kauczuku, gumy, silikonu, styropianu i innych tworzyw sztucznych pochodzących z rozbiórek i budowy, tworzyw sztucznych z polichlorku winylu (PVC, PCW, PCV) głównie używanego w przemyśle budowlanym i motoryzacyjnym oraz ABS używanego głównie przy produkcji sprzętu RTV, AGD i zabawek.

Na świecie istnieje nieobowiązkowy system znakowania opakowań, który obejmuje tworzywa sztuczne, baterie, papier, metale, szkło, odpady wielomateriałowe i ulegające biodegradacji. Do oznakowania przyjęto międzynarodowy symbol recyklingu - wstęgę Mobiusa, najczęściej anglojęzyczny skrót materiału i numer (kod) materiału.

W Polsce rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. 2004 nr 94 poz. 927), do oznakowania rodzaju materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań, przyjęto tylko siedem symboli (na kilkadziesiąt używanych), w tym sześć dotyczących tworzyw sztucznych.

Wzory oznakowania opakowań

Nieobowiązkowe oznakowania


Poprzednia strona: Pojemniki lub worki foliowe w kolorze niebieskim
Następna strona: Ogólnodostępne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Print this page