cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Konrad BajanProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Konrad Bajan

Prof. zw. dr hab.  - ur. 25.07.1930 r. w Rzeczniówku

główne kierunki działalności naukowej i specjalności: ekonomia; polityka gospodarcza; polityka rolna

miejsce pracy i stanowiska: Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Zgierzu - prof. zw.

studia, stopnie i tytuły naukowe: studia - Instytut Rolny (Charków 1955); dr - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa 1961); dr hab. - Akademia Rolnicza (Szczecin 1967); prof. (1973); prof. zw. (1979)

publikacje: ponad 300, w tym książek - 25, 1999 r. podręcznik akademicki

najważniejsze wyróżnienia: zagraniczny członek Akademii Nauk Rolniczych Rosji

przynależność do organizacji naukowych: Komitet Nauk Ekonomicznych PAN (3 kadencje); Komitet Nauk Ekonomiczno-Rolniczych PAN (4 kadencje); Komitet Nauk Politycznych PAN (2 kadencje); członek: Centralnej Komisji Kwalifikacji Kadr Naukowych (2 kadencje), Rad Naukowych, Programowych

inne osiągnięcia: wypromowanie 17 doktorów; opiekun 15 prac habilitacyjnych; roczny staż naukowy we Francji; monograficzne wykłady we Francji przez 6 lat; 80 recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich, superrecenzje; udział w wielu konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych; 1999 r. - podręcznik akademicki: "Polityka gospodarcza Polski w aspekcie integracji z UE"

inne zainteresowania: turystyka zagraniczna; praca na działce; teatr

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń
www.zlotaksiega.helion.pl


Poprzednia strona: Zgierzanie w "Złotych Księgach..."
Następna strona: Jan Baszczyński

Print this page