cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Kupiszki (Litwa)Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Kupiszki (Litwa)

Kontakt
Kupiškio rajono savivaldybė
Vytauto g. 2
LT-40115 Kupiškis
Lietuva
tel. (0370) 459 355 00, fax (0370) 459 355 10
http://www.kupiskis.lt/
savivaldybe@kupiskis.lt

Umowa
Umowa o stosunkach partnerskich między Miastem Zgierz a Rejonem Kupiszki została podpisana 05.06.1998 r.

Oba miasta dzieli dystans 600 km. Miasto zamieszkuje 27 tys. osób. Dominuje przemysł drzewny (export); budowlany (cegielnia cegły silikatowe); spożywczy (przetwórstwo mleka); kopaliny (torf na cele ogrodnicze oraz ogrzewanie); produkcja rolna (zboże, ziemniaki, len, hodowla trzody chlewnej).

Historia współpracy
1. Udział przedstawicieli Zgierza w Polsko-Litewskim Forum Samorządowym w Warszawie w dniu 31 marca 1998 r. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Rejonu Kupiszki. Wizyta władz Rejonu Kupiszki w Zgierzu (31.03.-03.04.1998 r.)
2. Podjęcie przez Radę Miasta Zgierza uchwały Nr XLIV/355/98 z dnia 30.04.1998 r. w sprawie współpracy miasta Zgierza z Rejonem Kupiszki - Republika Litewska.
3. Podjęcie przez Zarząd Miasta Zgierza uchwały Nr 39/98 z dnia 06.05.1998 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o współpracy z Rejonem Kupiszki - Republika Litewska.
4. Wizyta delegacji z Urzędu Miasta Zgierza oraz przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w Kupiszkach (29-31.05.1998 r.) podczas obchodów święta pieśni, tańca i muzyki.
5. Podpisanie przez Prezydenta Miasta Zgierza Jana Macieja Czajkowskiego i Mera Rejonu Kupiszki umowy o stosunkach partnerskich między miastem Zgierz i rejonem Kupiszki (05.06.1998 r.) Udział władz Rejonu Kupiszki w obchodach Święta Miasta Zgierza. Występy zespołu folklorystycznego z Kupiszek.
6. Wizyta władz Rejonu Kupiszki, pracowników oświaty, kultury i pracowników gospodarki komunalnej w Zgierzu (15-18.10.1998 r.) Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówek oświatowych, kulturalnych i zakładu komunalnego w Zgierzu.
7. Pobyt pracowników oświaty i kultury, Urzędu Miasta Zgierza oraz Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w Kupiszkach. Wizyta w placówkach kulturalnych i oświatowych Rejonu Kupiszki (22-25.10.1998 r.)
8. Udział władz i zespołu folklorystycznego miasta Kupiszki w obchodach Święta Miasta (czerwiec 1999 r.)
9. Udział w plenerze plastycznym laureatów Zgierskiej "Złotej Palety" (konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i obecnie - gimnazjów) w Kupiszkach (lipiec 1999 r.)
10. Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Boruta" w obchodach Święta Miasta Kupiszek (lipiec 1999 r.)
11. Udział władz miasta i przedstawicieli środowiska gospodarczego w I Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (grudzień 1999 r.)
12. Wystawa prac plastycznych artystów plastyków Litewskich (obrazy, karykatury, rzeźby) w Muzeum Miasta Zgierza (maj 2000 r.)
13. Udział reprezentacji miasta Kupiszek w obchodach Święta Miasta Zgierza (czerwiec 2000 r.)
14. Udział delegacji z miasta Kupiszki w II Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (grudzień 2000 r.)
15. Udział władz Miasta Zgierza i przedstawiciela Chóru Śpiewaczego "Lutnia" w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym "Lingaudala" (06-09.07.2001 r.)
16. Spotkanie delegacji Miasta Zgierza oraz Regionu Kupiszki podczas Polsko-Litewskiego Forum Samorządowego "Samorządy Polski i Litwy w obliczu integracji europejskiej" w Lublinie, zorganizowanego z inicjatywy Związku Miast Polskich (21-23.08.2001 r.)
17. Udział delegacji regionu Kupiszki w III Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym w Zgierzu (2001 r.)
18. Wizyta młodzieży z Rejonu Kupiszki w ramach Programu "Młodzież" podczas obchodów Święta Miasta Zgierza (maj/czerwiec 2002 r.)
19. Wizyta delegacji Regionu Kupiszki podczas obchodów Święta Miasta Zgierza (30.05.-01.06.2003 r.)
20. Udział władz Miasta Zgierza oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Boruta" w Międzynarodowym Festiwalu Kultury "Lingaudala 3" w Kupiszkach (04-06.07.2003 r.)
21. Udział delegacji z Kupiszek w Konferencji Związku Miast Polskich w Zgierzu (15-16.01.2004 r.)
22. Święto Sztuki i Sportu oraz Jubileusz 475-lecia Miasta Kupiszki (03-04.07.2004 r.) Obchody święta z udziałem delegacji Miasta Zgierza.
23. Święto Miasta Zgierza z udziałem delegacji Regionu Kupiszki (05-06.06.2004 r.)
24. Wizyta delegacji z Kupiszek w Zgierzu. Omówienie rozwoju współpracy i wymiana doświadczeń z zakresu kultury, sztuki i oświaty (19-22.01.2005 r.)
25. Udział delegacji z Kupiszek w Jarmarku Zgierskim (30.04.-01.05.2005 r.)
26. Festiwal Drewno oraz Zgierski Plener Rzeźbiarski (01-12.05.2005 r.) W plenerze uczestniczył przedstawiciel artystów litewskich z Rejonu Kupiszki.
27. Udział władz Miasta Zgierza oraz zgierskiego zespołu muzycznego "A Due" w IV Międzynarodowym Festiwalu Kultury "Lingaudala" w Kupiszkach (08-10.07.2005. r.)
28. Wizyta przedstawicieli miasta Kupiszki w Zgierzu podczas obchodów Święta Miasta (02-04.06.2006 r.)
29. Występy artysty litewskiego podczas Gali Osobowości w Zgierzu (02-04.06.2006 r.)
30. Udział przedstawicieli miasta Kupiszki w Święcie Miasta Zgierza (02-04.06.2006 r.)
31. Zgierski zespół artystyczny "Boruta" bierze udział w kolejnym Międzynarodowym Festiwalu Kultury na Litwie "Lingaudala" (29.06.-02.07.2007 r.)
32. Wizyta władz miasta Zgierza w Kupiszkach podczas festiwalu "Lingaudala" (29.06.-02.07.2007 r.)
33. Udział oficjalnej delegacji oraz przedstawicieli młodzieży z miasta Kupiszki w obchodach Święta Miasta Zgierza oraz w oficjalnym otwarciu instytucji kulturalno-edukacyjnej dla dzieci - Centrum Kultury Dziecka (30.05.-01.06.2008 r.)
34. Udział delegacji z rejonu Kupiszek w obchodach Święta Miasta Zgierza (05-07.06.2009 r.)
35. Uczestnictwo przedstawicieli miasta Zgierza w Międzynarodowym Festiwalu Kultury LINGAUDALA oraz obchodach rocznicowych miasta Kupiszki (11-13.07.2009 r.)
36. Uczestnictwo w obchodach 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem oraz jubileuszowych obchodach miasta Kupiszki (30.06.-04.07.2010 r.)
37. Udział oficjalnej delegacji z rejonu Kupiszki w obchodach "Święta Miasta Zgierza"(01-03.06.2012 r.)
38. Delegacja z miasta Zgierza uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu LINGAUDALA 2013 w Kupiszkach (5-7 lipca 2013 r.)
39. Uczestnictwo delegacji z Kupiszek w Święcie Miasta Zgierza (6-8.06.2014 r.)


Poprzednia strona: Kežmarok (Słowacja)
Następna strona: Orzysz (Polska)

Print this page