cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP II budowy i promocji markiProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

"Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP II budowy i promocji marki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

***

ARCHIWUM

Marketing i promocja produktów i "marek" regionalnych i lokalnych

Gmina Miasto Zgierz zamierza przystąpić do konkursu w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania polegających na marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych, w tym m.in.: marketing produktów i "marek" regionalnych i lokalnych, projekty mające za zadanie wsparcie promocji i produktów regionalnych i lokalnych, opracowanie strategii, programów lub planów promocji produktów i "marek" związanych z województwem łódzkim, projekty związane z marketingiem regionalnym (poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadregionalnych), projekty mające za zadanie wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych.

Celem projektu będą działania, które identyfikować będą produkty i usługi, na bazie których można budować markę lokalną lub regionalną i powiązać ją z procesem budowania tożsamości regionu, w szczególności działania projektowe zorientowane będą na marketing regionalny Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w Zgierzu oraz promocję turystyczną szlaków miejskich o znaczeniu kulturowym i historycznym. Dodatkowym elementem proponuje się popularyzowanie symboli lokalnych wywodzących się z utworów literackich, muzycznych, itp.


Poprzednia strona: Album fotograficzny
Następna strona: O projekcie: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP II budowy i promocji marki

Print this page