cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w ZgierzuProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu

Projekty zrealizowane przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

***

Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2006)

Celem realizowanego zadania było podniesienie atrakcyjności ekologicznej i rekreacyjnej Parku Miejskiego jako najstarszej i najbardziej reprezentacyjnej części zespołu parków w Zgierzu.

Zadanie polegało na dokonaniu cięć korekcyjno-sanitarnych i zabiegów chirurgicznych na starodrzewiu oraz założeniu trawników wzdłuż głównych alei spacerowych i nasadzeń pięciu rabat z roślin wieloletnich.

Koszt całkowity realizacji zadania: 150.440,32 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 41.027,10 zł

Okres realizacji zadania: 2006

***

Nasadzenia roślin wieloletnich oraz prace leczniczo-pielęgnacyjne i konserwacyjne drzew w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu (2007)

Zadanie było kontynuacją rewitalizacji Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu. W projekcie tym została zrewitalizowana dalsza część parku.

Zadanie to polegało na karczowaniu drzew wraz ze ścięciem, obcięciem konarów, przewróceniem, odkopaniem pni wraz z zasypaniem dołów, karczowaniem pni po ściętych w latach ubiegłych drzewach. Powstały tam rabaty, na których posadzono rośliny wieloletnie.

Celem realizowanego zadania było podniesienie atrakcyjności ekologicznej i rekreacyjnej Parku Miejskiego jako najstarszej i najbardziej reprezentacyjnej części zespołu parków w Zgierzu.

Koszt całkowity realizacji zadania: 133.734,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 53.494,00 zł

Okres realizacji zadania: 2007

Projekt jest dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
www.wfosigw.lodz.pl


Poprzednia strona: Założenie trawników i obsadzenie drzewami niskopiennymi modernizowanego odcinka ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu od nr 30 do ulicy Staffa (2005)
Następna strona: Zakup czterech autobusów przyjaznych dla środowiska (2004)

Print this page