cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - O projekcie: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP II budowy i promocji markiProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

O projekcie: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP II budowy i promocji marki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu jest realizacja Strategii Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2008-2015 zakładającej wykreowanie "Miasta Tkaczy" jako marki regionalnej, bazującej na dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu, a przede wszystkim jako historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Zorganizowanie systemu wizualnej multimedialnej prezentacji historii Miasta Tkaczy.
  2. Zorganizowanie szlaku spacerowego pod nazwą "Trakt jeża z Miasta Tkaczy - Zgierza".
  3. Organizacja imprez promujących markę "Miasto Tkaczy", w tym: "10 lat Parku Kulturowego Miasto Tkaczy", "Święto jeża w Mieście Tkaczy".
  4. Promocja marki "Miasto Tkaczy" w mediach.
  5. Opracowanie materiałów promujących markę "Miasto Tkaczy", w tym: gadżety oraz materiały drukowane promujące markę "Miasto Tkaczy".

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia szczegółowych celów:

  • promocja miasta stanowiąca warunek efektywnego wykorzystania przez turystów stworzonego wcześniej historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza,
  • Wykorzystanie walorów turystycznych i kulturalnych do promocji regionu, uwypuklanie walorów historycznych regionu, podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego,
  • kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej,
  • poprawa oferty kulturalnej, a także ułatwienie i wzrost dostępności do kultury wszystkim mieszkańcom i zwiedzającym, poprzez promowanie szerszemu gronu odbiorców walorów unikalnego na skalę europejską Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy".

Koszt całkowity projektu: 500.000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 425.000,00 zł

Wkład własny: 75.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 2014

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Poprzednia strona: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego" - ETAP II budowy i promocji marki
Następna strona: Aktualności

Print this page