cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Organizacja Dziesiątych Słodkobłękitów - Zgierskich Spotkań Małych Teatrów (2004)Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Organizacja Dziesiątych Słodkobłękitów - Zgierskich Spotkań Małych Teatrów (2004)

Projekt "Organizacja Dziesiątych Słodkobłękitów - Zgierskich Spotkań Małych Teatrów" zrealizowany w ramach Kontraktu dla Województwa Łódzkiego na rok 2004

Festiwal Dziesiątych Słodkobłękitów odbył się w dniach 23-25 września 2004 roku.

"Słodkobłękity" - Zgierskie Spotkania Małych Teatrów są imprezą teatralną o charakterze cyklicznym. Festiwal odbywa się na terenie miasta Zgierza. Są to spotkania teatralne o zasięgu ogólnopolskim.

Ideą "Słodkobłękitów" jest propagowanie kultury alternatywnej. W Zgierzu spotkają się niezawodowe grupy teatralne, dla których festiwal jest jednym z najważniejszych przeglądów teatralnych w kraju. Otwarta formuła festiwalu sprawia, że impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Sprzyja to propagowaniu kultury.

Od pierwszej edycji Słodkobłękitów zwiększa się liczba osób zainteresowanych imprezą a co za tym idzie kulturą i teatrem. Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że zubożałe społeczeństwo coraz rzadziej ma kontakt z teatrem. Słodkobłękity dają możliwość obcowania z kulturą. Bezpłatny wstęp daje możliwość uczestnictwa każdemu zainteresowanemu.

Koszt całkowity realizacji zadania: 20.100 zł

Dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego: 10.000 zł

Okres realizacji projektu: 2004


Poprzednia strona: Odbudowa, rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 10 w Zgierzu (2007-2008)
Następna strona: Modernizacja i komputeryzacja Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu (2002)

Print this page