cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Paweł Piotr LiberskiProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Paweł Piotr Liberski

 

Prof. zw. dr hab. med. - ur. 25.11.1954 r. w Zgierzu

specjalista: neurolog, neuropatolog

główne kierunki działalności naukowej i specjalności: neuropatologia, biologia molekularna

miejsce pracy i stanowiska: Zakład Biologii Molekularnej Akademii Medyczna w Łodzi - kierownik Zakładu

studia, stopnie i tytuły naukowe: studia Akademia Medyczna w Łodzi (1979); dr AM w Łodzi (1982); dr hab. AM w Łodzi (1987); prof. (tytuł) - 1993; prof. (stanowisko) - 1993; prof. zw. (stanowisko) - 1999

całkowita liczba publikacji: ok. 500, w tym książek - 50; liczba wypromowanych doktorów - 6

specjalizacje: specjalizacja I st. - neurologia (1982); specjalizacja II st. - neurologia (1986), neuropatologia (1992)

najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworów Katedry Onkologii AM w Łodzi (1994-1998); kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Onkologii AM w Łodzi (od 1998); przewodniczący Komitetu Etiologii i Patogenezy Zakażeń Człowieka PAN (od 2001)

najważniejsze wyróżnienia: Fogarthy International Fellowship NIH, Bethesda, USA (1986-1989); nagrody Ministra Zdrowia (1993, 2000, 2001); Nagroda Sekretarza Wydz. VI PAN (1996)

przynależność do organizacji naukowych: Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich - wiceprezes (od 1999), New York Academy Of Science, ekspert WHO i Min. Agriculture, Fisheries and Food, UK, Londyn (1999-2000)

inne informacje: zorganizowanie jedynego w Polsce ośrodka badawczo-diagnostycznego w dziedzinie chorób wywołanych przez priony; w latach 1986-1989 był postdockiem dr D.C. Gajduska, laureata nagrody Nobla; nigdy nie należał do żadnych organizacji politycznych

inne zainteresowania: historia Niemiec i Austrii XIX-XX w.; maski; konsumpcja dzieł sztuki: Vermeer, Balthus, Bosch, sztuka plemienna, pancerniki, fotografia H. Newtona, encyklopedie

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000" oraz "Złotej Księgi Polskiej Medycyny 2002"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń

www.zlotaksiega.helion.pl


Poprzednia strona: Jan Bożydar Latkowski
Następna strona: Stanisław Łodwig

Print this page