cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - The prayersAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

The prayers

MARZEC 2016

HASŁO MIESIĄCA: Jezus mówi: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. (J 15,9)

04.03.2016 r. - Piątek - Światowy Dzień Modlitwy
Godz. 17.00 - Nabożeństwo Słowa Bożego

06.03.2016 r. - 4. Niedziela Pasyjna (Laetare)
Godz. 10.00 - Nabożeństwo Słowa Bożego
Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. (J 12,24)

12.03.2016 r. - Godz. 16.00 - V Koncert Pasyjny - więcej

13.03.2016 r. - 5. Niedziela Pasyjna (Judica)
Godz. 10.00 - Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. (Mt 20,28)

20.03.2016 r. - 6. Niedziela Pasyjna- Niedziela Palmowa
Godz. 10.00 - Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską
Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 13,14.15)
Godz. 16.30 - Koncert w wykonaniu uczniów PSM w Zgierzu

25.03.2016 r. - Wielki Piątek - Pamiątka Śmierci Pana Jezusa
Godz. 17.00 - Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 3,16)

27.03.2016 r. - Niedziela Wielkanocna - 1. Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Godz. 08.00 - Nabożeństwo ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską
Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (Obj 1,18)

Serdecznie zapraszamy


Poprzednia strona: Parish Evangelical-Augsburska of Divine Providence in Zgierz
Następna strona: Catholic Parish. Our Lady of Perpetual Help Church Starokatolickiego Mariavite

Print this page