cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Polish Social Assistance CommitteeAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Polish Social Assistance Committee


95-100 Zgierz, ul. Długa 22

tel. 042 716 31 06

PKPS czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Biuro bezpłatnych porad prawnych - czwartki w godz. 16-17.

Pani Jadwiga Ochnio w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i czwartki w godz. 11-19 udziela bezpłatnej pomocy w rozliczaniu podatków i wypełnianiu druków PIT.

Kuratorzy sądowi udzielają pomocy w pisaniu podań i pism procesowych oraz rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Podstawową funkcją PKPS jest świadczenie usług opiekuńczych w domu. PKPS na zlecenie pracownika socjalnego MOPS wysyła do domów opiekunki społeczne, które pomagają ludziom chorym, starym, niedołężnym i samotnym. Te usługi są odpłatne, ceny w zależności od dochodów osoby korzystającej z opieki kształtują się w granicach od 0,23 zł do 5,70 zł (pełna stawka) za godzinę pracy opiekunki.

PKPS wydaje również raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby odzież osobom potrzebującym. Informacja o terminie wydawania umieszczona jest na tablicy ogłoszeń i w oknie siedziby PKPS przy ul. Długiej 22. Organizacja wydaje również okolicznościowe, świąteczne paczki dla swoich podopiecznych.

PKPS zwraca się z gorąca prośbą do mieszkańców naszego miasta o przekazywanie używanej, bądź nowej: odzieży, obuwia, zabawek, sprzętu gosp. domowego, RTV, mebli, itp. do siedziby PKPS. Wszystkie przekazane dary trafiają do najbardziej potrzebujących mieszkańców Zgierza.


Poprzednia strona: Families Support Centre
Następna strona: Outpatient Odwykowa Provincial Hospital in Zgierz

Print this page