cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Polish Association of the Blind Circle MPV in ZgierzAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Polish Association of the Blind Circle MPV in Zgierz

95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 (przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka)

tel. 42 715 63 53, 603 666 078

KRS 0000087884

Czynne: środy w godz. 11-17, soboty w godz. 10-14

Koło Nr 24 Zgierz Okręgu Łódzkiego PZN

Zarząd:
Wioleta Misiak - Prezes
Józef Sobolewski - Wieprezes
Maria Leśniewicz - Skarbnik
Urszula Adamowicz - Sekretarz

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych przeciwdziałania ich dyskryminacji. Reprezentuje swych członków wobec organów państwa, administracji i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Zadania:

 • Poradnictwo w zakresie usprawniania widzenia
  - dobór pomocy optycznych: lupy, monookulary, powiększalniki dla osób słabo widzących
  - ćwiczenia wspomagające widzenie
 • Korzystanie z biblioteki przystosowanej dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Szkolenie z orientacji przestrzennej i posługiwanie się białą laską
 • Szkolenie z zakresu czynności dnia codziennego
 • Spotkania i szkolenia dla osób chorujących na cukrzycę
 • Spotkania informacyjne dla osób z chorobą AMD
 • Doradztwo psychologiczne dla osób potrzebujących - rozmowy, porady, wsparcie
 • Udzielania porad prawnych
 • Organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, prelekcji

Jeśli masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku - przyjdź do nas! Udzielimy fachowej pomocy i wsparcia.


Poprzednia strona: Polish Union of Breeders of Gołębi Post Office in Zgierzu
Następna strona: Polish Angling Association Circle in Zgierz

Print this page