cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Postępowania w projekcieProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Postępowania w projekcie

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 30 TYS EURO:

 1. Świadczenie kompleksowego doradztwa dla Strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz Gminy Miasto Zgierz w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji zadania pn. "Termomodernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza"

  UWAGA!
  Odpowiedź na wniosek Wykonawcy (format PDF)


  Pliki do pobrania (format PDF)
  - Ogłoszenie o konkursie ofert,
  - Opis przedmiotu zamówienia
  - Załącznik Nr 2 - Wzór oferty (format: PDF, DOC),
  - Doświadczenie zawodowe (format: PDF, DOC)
  - Załącznik Nr 3 - Wykaz obiektów objętych projektem
  - Wzór umowy
  - Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert

 2. Świadczenie kompleksowego doradztwa dla Strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz Gminy Miasto Zgierz w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji zadania pn. "Termomodernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza"

  Informacja o odwołaniu postępowania

  UWAGA!
  Odpowiadając na zastrzeżenia i wnioski wykonawcy dot.
  1) warunku - doświadczenia - udział w postępowaniu
  2) terminu składania ofert
  Zamawiający:
  1) podtrzymuje warunek doświadczenia zamieszczony w ogłoszeniu o konkursie ofert
  2) wydłuża termin składania ofert do 31.03.2015 r. godz. 14:00

  Pliki do pobrania (format PDF)
  - Ogłoszenie o konkursie ofert,
  - Opis przedmiotu zamówienia
  - Wzór oferty (format: PDF, DOC), Załącznik do oferty (format: PDF, DOC)
  - Załącznik Nr 3 do ogłoszenia
  - Wzór umowy

Poprzednia strona: Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Następna strona: Etap I - analiza przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego

Print this page