cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Prof. dr hab. Krzysztof KuzdakProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Prof. dr hab. Krzysztof Kuzdak

Lekarz. Ukończył Wydział Lekarski Łódzkiej Akademii Medycznej.

W latach 70-tych pracował w Miejskim Szpitalu w Zgierzu. Z zakresu chirurgii ogólnej w 1978 uzyskał specjalizację I stopnia, a w 1982 r. II stopnia. W 1984 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a rozprawę habilitacyjną odbył w 1996 r. W roku 2000 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2002 r. tytuł prof. zwyczajnego.

Jest Kierownikiem Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej Akademii Medycznej w Łodzi. Uczestnik wielu stypendiów zagranicznych (m.in. Innsbruck, Wiedeń, Hamburg, Dusseldorf). Posiada bogaty dorobek naukowy.

Członek siedmiu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym: Towarzystwa Chirurgów Niemieckich, Europejskich Towarzystw Chirurgów i Endokrynologicznych, ponadto jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Przewodniczącym Łódzkiego Oddziału TChp.

Dwukrotnie odznaczany nagrodami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz dwukrotnie nagrodami rektora.


Poprzednia strona: Tomasz Kłos
Następna strona: Jan Patora

Print this page