cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu"

 

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

O PROJEKCIE

Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Całkowita wartość projektu: 681.699,00 zł

Kwota dofinansowania: 681.699,00 zł (100% dofinansowania)

Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO ZGIERZ

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w Zgierzu.

Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej szkół poprzez zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe z m.in. logopedii, komunikacji społecznej czy zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Okres realizacji: 03.2012-08.2013

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 14 TYS EURO:

 • W dniu 29 kwietnia 2013 r. ogłoszono konkurs ofert na usługę edukacyjną obejmującą prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu zajęć dla dzieci uzdolnionych w Szkole Podstawowej nr 10 w Zgierzu w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  - WZÓR OFERTY
 • W dniu 26 kwietnia 2013 r. ogłoszono konkurs ofert na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych w Zgierzu w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  - WZÓR OFERTY

 

 


Poprzednia strona: Zdjęcia
Następna strona: Projekt "Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu"

Print this page