cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Projekty Pracowni Przyrodniczych realizowane w placówkach oświatowych na terenie miasta (2014)Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Projekty Pracowni Przyrodniczych realizowane w placówkach oświatowych na terenie miasta (2014)

Zadania dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w 2014 r.

1. Nazwa projektu: "Pracownia Przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu"

Całkowita wartość projektu: 42.105,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 40.000,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach projektu zrealizowano: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

***

2. Nazwa projektu: "Laboratorium ekobadawcze w Gimnazjum nr 2 w Zgierzu"

Całkowita wartość projektu: 42.105,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 40.000,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach projektu zrealizowano: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

***

3. Nazwa projektu: "Eko-postępowe Gimnazjum nr 3 w Zgierzu"

Całkowita wartość projektu: 42.105,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 40.000,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach projektu zrealizowano: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

***

4. Nazwa projektu: "Utworzenie Ekopracowni w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Zgierzu"

Całkowita wartość projektu: 42.105,00 zł
Wysokość i forma dofinansowania: 32.000,00 zł - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach projektu zrealizowano: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, remont i wyposażenie sali dydaktycznej.

***

Wszystkie wymienione wyżej projekty dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.zainwestujwekologie.pl


Poprzednia strona: Projekty Dydaktycznych Ogródków Szkolnych realizowane w placówkach oświatowych na terenie miasta (2014/2015)
Następna strona: Projekty Edukacji Ekologicznej realizowane w placówkach oświatowych na terenie miasta (2014)

Print this page