cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta ZgierzaAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza". Projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego, Oś priorytetowa VI - Odnowa Obszarów Miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Poprzednia strona: PROJECTS UE
Następna strona: O projekcie

Print this page