cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu (2012)Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu (2012)

Projekt realizowany przy pomocy środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W dniu 17 listopada 2011 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzje o przyznaniu dotacji do kwoty 69.169,00 zł na realizację zadania "Rewitalizacja zieleni miejskiej w obszarze ulic Juliana Tuwima i Leopolda Staffa w Zgierzu".

W chwili obecnej przy ulicy Juliana Tuwima i ulicy Leopolda Staffa znajdują się trawniki i powierzchnie trawnikowe częściowo porośnięte drzewami i krzewami. Nasadzenia istniejące to zieleń wysoka i niska rozmieszczona nieregularnie różnogatunkowymi drzewami i krzewami w wieku 10-30 lat. Szereg drzew wykazuje cechy obumierania i jest w złym stanie zdrowotnym.

Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń w pasach drogowych wzdłuż ulic na trawnikach wzdłuż ciągów jezdnych i chodników dla pieszych. W projekcie tym zastosowano gatunki drzew liściastych o pokroju kulistym (klon pospolity) i szeroko-stożkowym (lipa srebrzysta). W pasie drogi ulicy Tuwima na długości domków jednorodzinnych zaproponowane zostały szeroko-stożkowe oraz przewidziane jest uzupełnienie drzew już rosnących w pasie drogi klonami kulistymi. Natomiast w pasie drogowym ulicy Staffa zaprojektowano nasadzenia z klonów kulistych oraz założenie nowych trawników. Ponadto, część drzew należy poddać pracom pielęgnacyjnym w postaci cięć korygująco - sanitarnych w celu poprawienia ich zdrowotności.

Przewidziane nasadzenia spowodują zwiększenie terenów zielonych miasta poprzez nasadzenie 226 szt. drzew na odcinku o długości 2.050 m.

Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych i mikroklimatycznych terenu. Drzewa mają również za zadanie izolację osiedla mieszkaniowego od ruchu ulicznego, hałasu, spalin i podwyższonej temperatury asfaltu i betonu. Dodatkowym efektem będzie podniesienie estetyki pasa drogowego, przy którym znajduje się ścieżka rowerowa biegnąca wokół osiedla oraz trasa wycieczek pieszych do Lasu Grotnickiego. Celem cięć korygująco-pielęgnacyjnych jest przede wszystkim poprawa warunków wzrostu i rozwoju korony i pnia drzewa, poprawa bezpieczeństwa dla ludzi i ich mienia (otoczenia), a także wartości estetyczne drzew.

Zakres prac przewiduje posadzenie ponad 226 sztuk drzew liściastych, zaś ok. 90 sztuk drzew zostanie poddanych pracom pielęgnacyjnym, zgodnie z projektowanym doborem gatunkowym, technicznie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Koszt całkowity realizacji zadania: 103.484,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 69.169,00 zł

Okres realizacji zadania: marzec - kwiecień 2012 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
http://www.wfosigw.lodz.pl/


Poprzednia strona: Projekty Edukacji Ekologicznej realizowane w placówkach oświatowych na terenie miasta (2014)
Następna strona: Montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewu wody basenowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zg

Print this page