cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Specjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy


95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 46

tel./fax 42 719 08 61, tel. 42 715 25 67

e-mail: soswzgierz@op.pl
www:  www.sosw.miasto.zgierz.pl

Dyrektor: Jerzy Domalewski

  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (klasy I - VI)
  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • Gimnazjum Specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (klasy I - III)
  • Gimnazjum Specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych
  • Klasa dla dzieci z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym sprzężeniem niedosłuchu
  • Zasadnicza Szkoła Specjalna dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim - kierunek ogrodnik
  • Szkoła Przysposabiająca do Zawodu dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • Grupa przyszpitalna organizująca zajęcia świetlicowe
  • Internat dla wychowanków

Placówka zapewnia opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, medyczną oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

W ośrodku działa Uczniowski Klub Sportowy "Lisy" i chór szkolny.

Ośrodek posiada: salę gimnastyczną, boisko, salę gimnastyki korekcyjnej, stołówkę, świetlicę, salę komputerową, bibliotekę, salę terapeutyczną.

Placówka publiczna - jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Zgierzu


Poprzednia strona: Szkoły i placówki specjalne
Następna strona: Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Print this page