cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Social Committee for Renowacji Monument 100 StraconychAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Social Committee for Renowacji Monument 100 Straconych


95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 5 (TPZ)

Prezes: Marian Pieruń

Zobacz galerię zdjęć Placu Stu Straconych

   

22 października 2008 roku z udziałem Prezydenta Miasta odbyło się zebranie podsumowujące 10 lat działalności Społecznego Komitetu Renowacji Pomnika Stu Straconych w Zgierzu.

Komitet utworzyło 8 stycznia 1999 r. grono osób, w tym reprezentujących instytucje i zakłady pracy z terenu Zgierza, a jego celem stało się zapobieżenie dalszej degradacji Pomnika i Placu spowodowanej wieloletnimi działaniami atmosferycznymi. Przewodniczącym został wybrany ówczesny Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, Marian Pieruń, a formalnie Komitet afiliowano przy TPZ.

W ciągu 10 lat pracy nie tylko wykonano kompleksową renowację Pomnika, ale - w ramach opracowanej koncepcji architektonicznej - od nowa urządzono jego otoczenie oraz Plac. Na tym ostatnim pojawiły się trzy tablice pamięci, wykonano nowe oświetlenie bryły i tablic, wydzielono i obsadzono drzewami część związaną bezpośrednio z miejscem pamięci.

Środki pieniężne na wykonanie prac renowacyjnych Społeczny Komitet pozyskiwał z kilku źródeł. Największa okazała się dotacja z budżetu Miasta Zgierza - 100 tys. zł. Inny darczyńcy to: Starostwo Powiatowe w Zgierzu (7 tys. zł) i Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (22 tys. zł). Ze sprzedaży okolicznościowych cegiełek uzyskano ponad 8 tys. zł. Łącznie dochody wyniosły 137.976,13 zł, a wydatki pochłonęły 137,976,66 zł. Zestawienie sporządzenie przez Skarbnika Komitetu, Ewę Biernacką, nie objęło wielu prac wykonanych społecznie, nieodpłatnie.

Dziękując wszystkim przybyłym za zaangażowanie i wkład pracy, Prezydent Jerzy Sokół podkreślił szczególne zasługi Przewodniczącego Komitetu, Mariana Pierunia. Zebrani w swoich wypowiedziach zgodnie to potwierdzali wskazując, że był on motorem i negocjatorem kolejnych uzgodnień, opracowań i samego projektu zagospodarowania przestrzeni Placu.

Dzięki niemu działalność Społecznego Komitetu zakończyła się sukcesem. Specjalnym listem dziękczynnym Prezydent Miasta uhonorował także firmę BUDOMAL z Łodzi - dzięki jej zaangażowaniu naprawione zostały wszystkie uszkodzenia przy Pomnika i w jego otoczeniu, które bezmyślni wandale poczynili w poprzednich latach. Kilku członków Komitetu otrzymało od Przewodniczącego okolicznościowe dyplomy przyznane za szczególny wkład pracy.

Przejmując od Komitetu pieczę nad Pomnikiem i Placem Jerzy Sokół zapewnił, że władze miasta będą nadal dbały o jego godny i estetyczny wygląd.

Na zakończenie zebrani ustalili, iż wobec wykonania przez Społeczny Komitet Renowacji Placu Stu Straconych założonych zadań może on zakończyć działalność i postanowili o jego rozwiązaniu. Niewykorzystaną sumę 383,47 zł oraz niesprzedane cegiełki przekazano do dyspozycji Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.

Adam Zamojski


Poprzednia strona: Polish Committee of Social Assistance Division
Następna strona: Our Community Samorządowa County Zgierski

Print this page