cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła IIAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń w marcu 1994 r. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest opieka nad ludźmi będącymi w terminalnym okresie choroby. Zasięgiem działania obejmuje Zgierz i cały powiat zgierski.

Do 01.01.2004 r. opieka prowadzona była przez lekarzy i pielęgniarki w ramach Zespołu Hospicyjnej Opieki Domowej w formie pełnego wolontariatu. Od 01.01.2004 r. Stowarzyszenie utworzyło Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej zarejestrowany w Rejestrze Wojewody oraz wystąpiło do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrakt na świadczenie usług medycznych w ramach Zespołu Hospicyjnej Opieki Domowej oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. Jednocześnie nadal opiece nad chorymi wykorzystywany jest wolontariat.

W okresie swojej działalności Stowarzyszenie, w ramach wolontariatu oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej, udzieliło pomocy ok. 2000 chorym.

W 2011 r. idąc naprzeciw potrzebom Stowarzyszenie zamierza rozpocząć budowę Stacjonarnego Ośrodka Hospicyjnego. W chwili obecnej opracowywany jest projekt budowlany na podstawie koncepcji architektonicznej, która powstała na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej.

Oprócz wolontariatu medycznego w ramach Stowarzyszenia działa wolontariat poza medyczny, który skupia w swoich szeregach dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, które pomagają Stowarzyszeniu propagować idee ruchu hospicyjnego oraz zdobywać środki na budowę Stacjonarnego Ośrodka Hospicyjnego jak również na bieżącą działalność.


Poprzednia strona: Zespół Pieśni i Tańca "BORUTA"
Następna strona: Oktawian Dynowski

Print this page