cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Straty wojenne w ZgierzuProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Straty wojenne w Zgierzu

W związku z zaleceniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym potrzeby oszacowania strat poniesionych w Zgierzu w wyniku II wojny światowej dokonano zbiorczego zestawienia ilości budynków (wraz z powierzchnią), które uległy zniszczeniu.

Zbiorcze zestawienie powierzchni zabudowy budynków obywateli polskich oraz instytucji publicznych, wyburzonych w czasie działań II wojny światowej:

 • przy ul. Piątkowskiej (dawna ul. G. Orlicz Dreszera) - 2.383 m2 /20 budynków/
 • przy ul. Długiej (dawna ul. Piłsudskiego) - 1.538 m2 /7 budynków/
 • przy ul. Łódzkiej (dawna ul. B. Joselewicza) - 1.976 m2 /8 budynków, w tym synagoga zgierskiej gminy/
 • przy ul. Krótkiej - 864 m2 /2 budynki/
 • w rejonie placu Jana Pawła II i Armii Krajowej (dawny pl. M. Piłsudskiego) - 940 m2 /2 budynki/
 • przy ul. 3 Maja - 624 m2 /2 budynki/
 • Łącznie zniszczeniu uległo 41 budynków, o łącznej powierzchni 8.325 m2.

  W wyniku działań wojennych oraz okupacji hitlerowskiej w Zgierzu uległo zniszczeniu ponad 40 budynków, w tym Kościół Ewangelicki i żydowska synagoga. Były to niestety przede wszystkim kamienice w samym centrum miasta, często o charakterze zabytkowym. W związku z tym straty dla naszego miasta są ogromne i często bezpowrotne, m.in. całkowicie uległ zmianie charakter placu Jana Pawła II, który został całkowicie pozbawiony zabudowy z jednej ze stron (od strony obecnej Alei Armii Krajowej).

  Zostanie opracowane wyliczenie finansowe dotyczące zniszczonych budynków i budowli (identyczny sposób naliczenia wartości strat, z jakiego korzystał Urząd Miasta Warszawy przygotowując swoje wyliczenia).

  Jednak najważniejsze straty jakie poniósł Zgierz, to śmierć lub emigracja 1/4 mieszkańców naszego miasta. Liczba mieszkańców Zgierza pomiędzy rokiem 1939, a 1945 uległa zmniejszeniu z 28.300 do 21.690.

  Adam Zamojski


Poprzednia strona: Wrzesień 1939
Następna strona: Tramwajem przez cztery gminy

Print this page