cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. DąbrowszczakówProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Dąbrowszczaków jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w naszym mieście, która bardzo mocno wrosła w środowisko tworząc swoisty klimat dzielnicy Rudunki.

Pierwsze wzmianki o szkole znajdujemy w starej kronice z lutego 1906 r. Wtedy przedstawiciele gminy mariawickiej wystąpili do władz rosyjskich o powołanie szkoły wyznaniowej. Wiosną 1907 r. rozpoczęto budowę murowanego domu przy obecnej ulicy Słowackiego. W czasie I wojny światowej w salach szkolnych urządzono szpital dla rannych żołnierzy. Po ich ewakuacji ks. Pągowski rozpoczął starania o ponowne otwarcie szkoły mariawickiej. W roku szkolnym 1915/1916 szkoła zaczęła działać. II wojna światowa przerwała pracę szkoły. Jej nauczyciele podjęli jednak konspiracyjne nauczanie. W czasie II wojny światowej sztandar ukrywany na strychu, wpadł w ręce Niemców. Został wywieziony z Polski. Odnaleźli go żołnierze zdobywający Berlin. Służył on w pokoju gestapo jako chodnik. Obecnie przechowywany jest w Muzeum Miasta Zgierza.

Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 wznowiła swoją działalność tuż po wyzwoleniu. Była nie tylko ośrodkiem oświatowym, ale także kulturalnym dla Przybyłowa i pobliskich Rudunek. W 1975 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia nowego sztandaru.

Szkoła zawsze cieszyła się szacunkiem mieszkańców dzielnic: Przybyłów i Rudunki. Wychowała wiele pokoleń absolwentów, którzy z sentymentem ją wspominają, gotowi są zawsze jej pomagać.

Więcej


Poprzednia strona: Wojciech Szymański
Następna strona: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu

Print this page