cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Route zgierskich weaversAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Route zgierskich weavers

Obecnie realizowany jest projekt "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza" - szczegóły na stronie http://www.miastotkaczy.pl/

W latach 2004-2007 zrealizowany został projekt "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" - zobacz Galerię zdjęć (m.in. odrestaurowane Domy Tkaczy)

--------------------------------------------------

Artykuł archiwalny z 2004 roku.

Kilkadziesiąt budynków w centrum Zgierza to obiekty zabytkowe znajdujące się w ewidencji lub rejestrze zabytków. Słynne drewniane domy tkaczy zbudowane w II połowie XIX wieku są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów zabudowy śródmieścia. Z jednej strony są chlubą naszego miasta, z drugiej problemem, z którym od kilku lat starają się uporać władze Zgierza.

ZMIANA WIZERUNKU

Zgierskie zabytki lata świetności mają za sobą. W tej chwili większość z nich znajduje się w opłakanym stanie, a koszty ich trzymania i remontów są wysokie ze względu na szczególne wymagania konserwatorkie. Od kilku lat trwają prace nad poprawą ich stanu, powstają koncepcje rewitalizacji centrum. Jednak do tej pory tylko jeden z zabytków przy ul. Dąbrowskiego, w którym w tej chwili mieści się Muzeum Miasta został odpowiednio wykorzystany.
Pojawiły się jednak szanse, by zmienić niekorzystny wizerunek centrum Zgierza. Koncepcja rewitalizacji działek śródmiejskich, opracowana przez Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami UMZ, a zaprojektowana przez Jacka Wesołowskiego z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, dotyczy obiektów przy 1. Maja 15, Narutowicza 6 oraz Rembowskiego 17. Projekt zakłada stworzenie spójnej enklawy architektonicznej, stanowiącej atrakcję dla mieszkańców i turystów. Zgodnie z projektem w rejonie ulic Narutowicza i Rembowskiego miałby powstać rezerwat architektoniczny.

SZLAK ZGIERSKICH TKACZY

Odrestaurowane domy tkaczy wraz z otaczającą je zabudową wzdłuż ulic Narutowicza i Rembowskiego będą stanowić atrakcyjną formę spędzenia wolnego czasu. Nie będzie to bowiem tradycyjny skansen. Oprócz zabytków w rejonie tym będzie można odpocząć, zjeść, zrobić zakupy, a nawet przenocować. Zgodnie z założeniami projektodawcy, ulice te powinny stać się miejscem stałych koncertów artystycznych, nie zabraknie oferty gastronomicznej charakterystycznej dla regionów i kultur, z którymi związani byli dawni mieszkańcy Zgierza, koncepcja zakłada również zapewnienie w tym rejonie atrakcji sportowo-rekreacyjnych. By stworzyć odpowiedni klimat konieczne będzie zadbanie o detale: lampy, kwietniki, ławki, odpowiednią nawierzchnię. Projektodawca proponuje również zwężenie jezdni przy jednoczesnym poszerzeniu chodnika oraz urządzenie ścieżek rowerowych. Wszystko po to, by stworzyć miejsce chętnie odwiedzane przez zgierzan.

PIERWSZY KROK

Choć wizja rewitalizacji wydaje się odległa, są już pierwsze oznaki realizacji koncepcji. Jeszcze kilka tygodni temu u zbiegu ulic 1. Maja i Rembowskiego stał zrujnowany drewniak. W tej chwili plac jest pusty. Budynek został rozebrany, zabezpieczono jedynie wartościowe elementy jego wyposażenia, które przydadzą się jako dekoracja innych obiektów w ramach "Szlaku tkaczy". W miejsce wyburzonego budynku, na działkach przy ul. 1. Maja 15 i 17 staną dwa domy mieszkalne. Chociaż będą to nowoczesne, kilkukondygnacyjne budynki, forma mają nawiązywać do układu historycznej zabudowy. W obydwu domach przewidziano budowę podziemnych garaży, wyznaczono także miejsca parkingowe. Kolejnym obiektem na "szlaku tkaczy" jest dom przy ul. Narutowicza 6. Obecnie jest wyłączony z eksploatacji, jednak zgodnie z koncepcją zabytkowy budynek frontowy będzie zaadoptowany na mały, trzypokojowy pensjonat i restaurację. Podstawową zasadą, która przyświeca projektodawcom jest zachowanie jak największej części zabytkowego domu. Założeniem jest również odtworzenie oryginalnego wyposażenia, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt przewiduje także zagospodarowanie wolnego placu na ogródek. Na działce przy ul. Rembowskiego zaplanowano stworzenie ośrodka dziennego pobytu dla dzieci, w którym najmłodsi mogliby skorzystać z rehabilitacji, pomocy psychologicznej i dokształcenia. W tym celu zostanie zaadoptowany istniejący budynek, z zachowaniem w stopniu maksymalnym stanu istniejącego.

CZEKAJĄC NA INWESTORÓW

- To znakomity projekt - mówi Andrzej Grochulski, prezes MPGM - Mimo, iż nawiązuje do zabytkowego charakteru tej części miasta, jest bardzo nowoczesny. Utrzymanie wyłączonych z eksploatacji domów wiąże się z dużymi kosztami. W opuszczonych budynkach zbierali się amatorzy mocnych trunków, domy były notorycznie niszczone, ich stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu. Dzięki wspólnemu wysiłkowi władz miasta i konserwatora zabytków, który wyraził zgodę na modernizację budynków, jest szansa by odzyskały one swoją świetność. Będzie to z pożytkiem dla mieszkańćów oraz osób odwiedzających Zgierz.

Na razie trudno powiedzieć jak potoczą się losy "szlaku tkaczy". Pewne jest jednak, że są inwestorzy zainteresowani zgierskimi zabytkami. Zabytkowe domy w rejonie ulic Narutowicza i Rembowskiego stanowią jeden z największych zespołów architektonicznych tego rodzaju, zachowanych w naszym regionie. Być może w skansenie znajdzie się również miejsce dla podobnych drewniaków, które w tej chwili stoją m.in. przy Placu Kilińskiego.

Z pewnością pierwszy krok został wykonany. Teraz trzeba trzymać kciuki, by projekt udało się zrealizować.


Poprzednia strona: Idę szlakiem historycznego Zgierza
Następna strona: Ekotrasa "Miasto Stuleci"

Print this page