cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"

 • Uchwałą Nr VI/54/2015 RMZ z dnia 26 marca 2015 r. nadaje się:
  Irenie Szewińskiej - więcej
 • Uchwałą Nr XLVII/546/2014 RMZ z dnia 27 marca 2014 r. nadaje się:
  Michałowi Strzeleckiemu - więcej
 • Uchwałą Nr XXXIV/358/2013 RMZ z dnia 26 marca 2013 r. nadaje się:
  Piotrowi Patorze - więcej
 • Uchwałą Nr XXII/215/2012 RMZ z dnia 29 marca 2012 r. nadaje się:
  księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu - więcej
 • Uchwałą Nr XLVI/420/2010 RMZ z dnia 25 marca 2010 r. nadaje się:
  Witoldowi Świętosławskiemu - więcej
 • Uchwałą Nr XXXIII/291/2009 RMZ z dnia 26 marca 2009 r. nadaje się:
  Henrykowi Leszczyńskiemu - więcej
 • Uchwałą Nr XX/174/2008 RMZ z dnia 24 kwietnia 2008 r. nadaje się:
  Jerzemu Dzikowi - więcej
 • Uchwałą Nr XLVII/448/2006 RMZ z dnia 28 kwietnia 2006 r. nadaje się:
  Adamowi Bieli - więcej
  Maciejowi Kozłowskiemu - więcej
  Wiesławowi Olendrowi - więcej
 • Uchwałą Nr XX/190/2004 RMZ z dnia 29 kwietnia 2004 r. nadaje się:
  Dawidowi Krystianowi Berowi - więcej
  Leszkowi Rózdze - więcej
 • Uchwałą Nr VII/66/2003 RMZ z dnia 24 kwietnia 2003 r. nadaje się:
  Wandzie Chotomskiej - więcej
 • Uchwałą Nr XLII/450/2002 RMZ z dnia 23 maja 2002 r. nadaje się:
  Zdzisławie Kotulskiej-Hofmokl - więcej
  Marianowi Glinkowskiemu - więcej

   

  Tytuł " Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" przyznawany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"
  Załącznik do uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. - Regulamin nadawania tytułu: "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"

  Uchwała Nr XXXIX/413/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru statuetki oraz dyplomu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".
  Zalącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/413/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2002 roku - wzór statuetki "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza
  Zalącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/413/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2002 roku - wzór dyplomu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza

  Uchwała Nr XXXIX/415/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"

  Uchwała Nr XLI/443/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"

  Uchwała Nr XVI/137/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/177/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza"


Poprzednia strona: Osobowości Zgierza
Następna strona: Dawid Krystian Ber

Print this page