cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza"

 • Uchwałą VI/53/2015 RMZ z dnia 26 marca 2015 r. nadaje się:
  - Marianowi Bednarkowi - więcej
  - Józefowi Stefaniakowi - więcej
  - Elżbiecie Zytek - więcej
 • Uchwałą XLVII/547/2014 RMZ z dnia 27 marca 2014 r. nadaje się:
  - Marianowi Filipowiczowi - więcej
 • Uchwałą XXXIV/359/2013 RMZ z dnia 26 marca 2013 r. nadaje się:
  - Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu - więcej
  - Bernardowi Zboińskiemu - więcej
 • Uchwałą Nr XXII/214/2012 RMZ z dnia 29 marca 2012 r. nadaje się:
  - Grzegorzowi Krysiakowi - więcej
  - Stowarzyszeniu Telewizji Kablowej "CENTRUM" Zgierz - więcej
  - Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, Hufiec Zgierz im. Wojska Polskiego - więcej
 • Uchwałą Nr VII/49/2011 RMZ z dnia 28 marca 2011 r. nadaje się:
  - Stowarzyszeniu "Hospicjum" im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej - więcej
  - Oktawianowi Dynowskiemu - więcej
 • Uchwałą Nr XLVI/421/2010 RMZ z dnia 25 marca 2010 r. nadaje się:
  - Wandzie Kruszyńskiej - więcej
  - NSZZ "Solidarność" Podregion Zgierz - więcej
  - Bogusławowi Stożkowi - więcej
   
 • Uchwałą Nr XXXIII/290/2009 RMZ z dnia 26 marca 2009 r. nadaje się:
  - Grzegorzowi Szkodzie - więcej
  - Maciejowi Wierzbowskiemu - więcej
  - Zespołowi Pieśni i Tańca "BORUTA" w Zgierzu - więcej
 • Uchwałą Nr XX/175/2008 RMZ z dnia 24 kwietnia 2008 r. nadaje się:
  - Włodzimierzowi Cieślakowi - więcej
  - Sabinie Skowrońskiej - więcej
  - Księdzu Marcinowi Undasowi - więcej
 • Uchwałą Nr VIII/58/2007 RMZ z dnia 26 kwietnia 2007 r. nadaje się:
 • - Jolancie Bibel - więcej
  - Bożennie Piotrowicz - więcej
  - Teresie i Antoniemu Rybickim - więcej
  - Towarzystwu Gimnastycznemu "Sokół" w Zgierzu - więcej
  - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica - więcej

 • Uchwałą Nr XLVII/447/2006 RMZ z dnia 28 kwietnia 2006 r. nadaje się:
  - Tomaszowi Kłosowi - więcej
  - Krzysztofowi Kuzdakowi - więcej
  - Janowi Patorze - więcej
  - Jednostce Wojskowej 2819 w Zgierzu - więcej
  - Szkole Podstawowej Nr 4 w Zgierzu - więcej
 • Uchwałą Nr XXXIII/297/2005 RMZ z dnia 28 kwietnia 2005 r. nadaje się:
  - Tadeuszowi Gaździe - więcej
  - Justynie Mospinek - więcej
  - Stanisławowi Ogórkiewiczowi - więcej
  - Wojciechowi Szymańskiemu - więcej
  - Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu - więcej
 • Uchwałą Nr XX/189/2004 RMZ z dnia 29 kwietnia 2004 r. nadaje się:
 • Gabryeli Nawrot
  Prezes Stowarzyszenia Artystów "Młyn". Artysta plastyk, prowadzi Galerię Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, gdzie upowszechnia i promuje nie tylko twórczość zgierskich plastyków, ale także dzieci. Swoje prace wielokrotnie eksponowała w Zgierzu oraz w łódzkich galeriach. Prowadzi kółko plastyczne w MOK. Jest organizatorem wielu happeningów artystycznych dla zgierskich dzieci. Wzorcowo współpracuje z młodzieżą. Więcej

  Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu
  PSnROzUU Koło w Zgierzu (ul. Mielczarskiego 29) - Przewodnicząca Zarządu Koła: Bożenna Piotrowicz. Celem działalności jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Jest organizacją pozarządową i niedochodową. Obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny i opiekunów ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego. Reprezentuje ich interesy i działa w ich imieniu. Więcej

  Księdzu Mirosławowi Strożce
  Od 1990 roku proboszcz parafii farnej pw. Św. Katarzyny w Zgierzu. Wcześniej przez ponad 20 lat pracował jako profesor homiletyki i fonetyki pastoralnej w Seminarium Duchownym w Łodzi. Współpracuje z Urzędem Miasta Zgierza przy organizacji uroczystości patriotycznych, które budują jedność wśród zgierskiej społeczności opartej na demokracji i tolerancji. Proboszcz organizuje m.in. rekolekcje dla młodzieży z udziałem policji i Straży Miejskiej, koncerty organowe, wokalno-instrumentalne. Działalność kulturalna parafii oparta na współpracy z Akademią Muzyczną w łodzi, Polskim Radiem, lokalną telewizją stanowi animację życia kulturalnego mieszkańców Zgierza. Dzięki staraniom proboszcza przeprowadzono wiele remontów m.in. odnowiono kościół, zmodernizowano nagłośnienie, pięknie oświetlono cały obiekt. Więcej

  Księdzu Zdzisławowi Sudrze
  Od 1991 roku proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela na Rudunkach w Zgierzu. Współtworzy obraz życia nie tylko kościoła lokalnego, ale także kreuje oblicze Zgierza. Organizator różnych działań w środowisku parafii i miasta. Od kilku lat prowadzi Zgierską Grupę w Łódzkiej Pielgrzymce, a w 1993 roku zorganizował Pierwszą Pieszą Pielgrzymkę Zgierską na jasną Górę. Jest kapelanem szpitala Miejskiego w Zgierzu. Naucza katechezy dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dąbrowszczaków i młodzież w Zespole Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka. Na co dzień współpracuje z Radą Osiedla Rudunki. Największą zasługą księdza jest wybudowanie kościoła na Rudunkach, którą rozpoczęto w 1991 roku, a całkowicie zakończono konsekracją 24.06.2001 roku. Więcej

  Jadwidze Wlaźlińskiej
  Z młodzieżą pracuje od 1980 roku. Jako inspektor ds. opieki nad dzieckiem w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zgierza m.in. koordynowała pracę pedagogów szkolnych i zajmowała się pomocą dla dzieci z biednych rodzin. W 1986 r. rozpoczęła pracę w Młodzieżowym Domu Kultury, jako nauczyciel prowadzący Klub Młodzieżowy organizując m.in. obozy, wycieczki. W grudniu 1993 r. obejmuje stanowisko dyrektora MDK. Wyremontowała budynek, poszerzyła ofertę programową. Uruchomiono nowe koła, powstała gazetka młodzieżowa i radio, z czasem powstał wolontariat, studio nagrań i amfiteatr, teatr "Poprzecznie prążkowani", zespół "Sposób na nudę". MDK jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Więcej

 • Uchwałą Nr VIII/72/2003 RMZ z dnia 29 maja 2003 r. nadaje się:
 • Leszkowi Jarmużowi
  Rodowity zgierzanin, którego działalność związana głównie z osiedlem Rudunki w Zgierzu. Jako właściciel firmy PPHU "Bridle" wielokrotnie sponsorował różne przedsięwzięcia, m.in. na rzecz infrastruktury osiedla (sieć gazu przewodowego, wod-kan, wiele dróg osiedlowych), inicjatywy Szkoły Podstawowej Nr 3, Miejskiego Przedszkola Nr 10, Rejonowej Przychodni Zdrowia, Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela. Wspomaga MKP, Komendę Powiatową Straży Pożarnej, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Fundację Brata Alberta, Dom Dziecka w Dąbrówce Wielkiej.

  Księdzu Jerzemu Kowalczykowi
  Od 1989 roku proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej na Osiedlu 650-lecia w Zgierzu. Budowniczy od podstaw kościoła o największej liczbie parafian w Zgierzu. Organizator i twórca życia parafialnego, współzałożyciel i aktywny działacz w stowarzyszeniach działających na rzecz dobra miasta i jego mieszkańców. Więcej

  Lesławowi Kropp
  Wybitny sportowiec - zapaśnik, olimpijczyk z Rzymu (1960), członek kadry olimpijskiej w latach 1956-1969. Brązowy medalista Mistrzostw Europy (1966), czwarty zawodnik Mistrzostw Świata w Anglii. Sześciokrotny uczestnik mistrzostw świata, dziewięciokrotny Mistrz Polski. Od 1958 r. trener KS "Boruta" Zgierz. Więcej

  Bankowi Spółdzielczemu w Zgierzu
  BS w Zgierzu w ciągu 75 lat działalności nieprzerwanie współpracuje z samorządem powiatowym, miejskim i gminnym. Wspomaga instytucje kulturalno-oświatowe oraz szkoły i przedszkola. Wnosi znaczący wkład w działania na rzecz miasta i pomoc potrzebującym. Więcej

  Samorządowemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Romualda Traugutta w Zgierzu
  SLO im. R. Traugutta w Zgierzu jest kontynuatorem powstałego w 1953 roku II Liceum Ogólnokształcącego. Od 1963 roku szkoła nosi zaszczytne imię dyktatora powstania styczniowego. Formalnie zawieszone w 1979 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi, z inicjatywy władz samorządowych miasta Zgierza zostało wznowione w 1992 roku jako szkoła samorządowa. Siedzibą szkoły pozostaje niezmiennie budynek przy Musierowicza 2. Szkoła bezsprzecznie zasłużyła się dla miasta Zgierza i regionu, a do grona jej absolwentów należy wiele powszechnie znanych w lokalnej społeczności zgierzanek i zgierzan. Więcej
   

 • Na mocy uchwały Nr XLII/451/2002 RMZ z dnia 23 maja 2002 r. nadaje się:
 • Józefowi Dąbrowskiemu
  Przewodniczący Zarządu Osiedla Rudunki w Zgierzu (pięć kadencji). Inicjator działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców osiedla. Uczestniczył we wszystkich najważniejszych budowach dzielnicy (m.in. gazyfikacja, telefonizacja, wodociągi, kanalizacja, budowa dróg). Przyczynił się do likwidacji wysypiska śmieci na ul. Szczawińskiej. Wszystkie działania, jakie podejmuje cechuje olbrzymie zaangażowanie. Nie zapomina o najmłodszych i w miarę możliwości najubożsi uczniowie ze Szkoły podstawowej Nr 3 mogą liczyć na pomoc. Dla seniorów organizuje spotkania i wycieczki. Wybitny społecznik i wzór do naśladowania.

  Marianowi Pieruniowi
  M. Pieruń nieprzerwanie przez 20 lat (1982-2002) był Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. Zasłużony dla krzewienia umiłowania Zgierza wśród mieszkańców, pielęgnowania tradycji i upowszechniania wiedzy o mieście. W uznaniu zasług dla TPZ otrzymał tytuł "Honorowego Przewodniczącego TPZ". Jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Renowacji Pomnika Stu Straconych w Zgierzu kierował jego pracami nad odnowieniem pomnika oraz godnym zagospodarowaniem Placu Stu Straconych. Zasłużony dla rozwoju życia muzycznego i rozwoju szkolnictwa w mieście. Jako Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Społecznych Ognisk Artystycznych był inicjatorem utworzenia w Zgierzu w 1965 roku Społecznego Ogniska Artystycznego (działało do 1980 r. rozwiązane decyzją ministerstwa). Był inicjatorem powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu (1972), a jako Prezes TPZ inicjował utworzenie w 1994 r. Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia TPZ w Zgierzu. W latach 1978-1990 był radnym Miejskiej Rady Narodowej, a w latach 1990-1994 radnym Rady Miasta Zgierza. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Posiada tytuł "Zasłużony Działacz Kultury", medal VII wieków Zgierza (srebrny 1988) wpis do księgi "Zasłużony dla Miasta Zgierza" (1986).

  Towarzystwu Śpiewaczemu "LUTNIA"
  TŚ "Lutnia" istnieje od 17.08.1907 roku. Chór uczestniczy w amatorskim ruchu śpiewaczym, uroczystościach organizowanych dla mieszkańców Zgierza oraz nawiązał kontakty i wymianę kulturalną z zagranicznymi chórami amatorskimi z Francji, Holandii i Niemiec. W 2001 roku wydano płytę z repertuarem chóru, która promuje zespół i miasto. Za zasługi w dziedzinie kultury TŚ "Lutnia" otrzymał w 1977 r. Odznakę Honorową I stopnia, w 1982 r. Złotą Odznakę z laurem za działalność społeczną, organizacyjną i artystyczną w amatorskim ruchu muzycznym, a w 1966 r. Medal za zasługi dla społecznego ruchu muzycznego. Historia i działalność TŚ "Lutnia" jest tematem wielu prac magisterskich. Więcej

  Zgierskiemu Klubowi Sportowemu "Włókniarz" Zgierz
  ZKS "Włókniarz" Zgierz (ul. Musierowicza 1/3) powstał w 1946 roku. Obecnie prowadzi zajęcia z młodzieżą w trzech sekcjach: piłki nożnej, biegów na orientację i terapeutyczno-wychowawczej. Od początku istnienia nieprzerwanie działa na rzecz upowszechniania sportu w środowisku zgierskim. Szczególnie aktywnie wychowuje przez sport zgierska młodzież uzyskując znaczące wyniki w województwie łódzkim, a także w kraju promując nasze miasto. Aktywnie współpracuje ze zgierskimi szkołami. Więcej

  Tytuł " Zasłużony dla Miasta Zgierza" przyznawany jest na podstawie Uchwały Nr XVII/178/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza"
  Załącznik do uchwały Nr XVII/178/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 roku - Regulamin nadawania tytułu: "Zasłużony dla Miasta Zgierza"

  Uchwała Nr XXXIX/414/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz okolicznościowego dyplomu.
  Zalącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/414/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2002 roku - wzór odznaki "Zasłużony dla Miasta Zgierza"
  Zalącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/414/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2002 roku - wzór dyplomu do odznaki "Zasłużony dla Miasta Zgierza"

  Uchwała Nr XL/432/2002 z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/178/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza".

  Uchwała Nr XVI/136/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. zmiany uchwały Nr XVII/178/2000 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu "Zasłużony dla Miasta Zgierza".


Poprzednia strona: Michał Strzelecki
Następna strona: Wanda Kruszyńska

Print this page