cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Medal VII Wieków ZgierzAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Medal VII Wieków Zgierz

Społecznej Szkole Muzycznej II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu
W uznaniu osiągnięć dydaktycznych i artystycznych oraz znaczenia dla kształtowania życia kulturalnego Zgierza oraz z okazji 20-lecia działalności placówki

Księdzu Marcinowi Undasowi
wieloletniemu Proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu, wybitnemu ekumeniście i popularyzatorowi dziejów społeczności ewangelików zgierskich

Adamowi Zamojskiemu
wieloletniemu Przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, Wiceprezesowi Klubu Inteligencji Katolickiej im. Ks. Andrzeja Świątczaka w Zgierzu i popularyzatorowi dziejów Zgierza

Stanisławie Broży
współzałożycielce Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w 1967 r. i członkowi Zarządu (Sekretarzowi) Towarzystwa do roku 1982, długoletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Zgierzu

Kornelowi Kunickiemu
od 35 lat nauczycielowi - instrumentaliście, od 20 lat Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu i równocześnie od 1993 r. Dyrektorowi Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza

Władysławowi Lisieckiemu (pośmiertnie)
współzałożycielowi Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w 1967 r. i Prezesowi Towarzystwa do1982 r. długoletniemu Dyrektorowi Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu

Ewie Kołodziejczak
aktywnej działaczce Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, pełniącej od wielu lat funkcję skarbnika Zarządu TPZ

Zofii Zaczyńskiej
aktywnej działaczce Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, działającej w TPZ od czasu jego powołania

Marii Andrzejczak
wieloletniej nauczycielce szkół zgierskich, aktywnej działaczce Towarzystwa Przyjaciół Zgierza i propagatorce turystyki

Czesławowi Wasilewskiemu
działaczowi społecznemu, wieloletniemu członkowi Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zgierza

Jadwidze Zachor
wieloletniemu Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu

Marianowi Glinkowskiemu
reżyserowi Teatru "Orfa" w Zgierzu

Zgierskiemu Klubowi Sportowemu "Włókniarz"

Ryszardowi Rosinowi
naczelnemu redaktorowi Monografii Zgierza

V Zgierskiemu Pułkowi Radiotechnicznemu

Stanisławowi Ogińskiemu
za 60 lat pracy w zgierskim rzemiośle

Amatorskiemu Teatrowi "Orfa"

Zespołowi Pieśni i Tańca "Boruta"

Państwowej Szkole Muzycznej

Muzeum Miasta Zgierza

Medal VII Wieków Zgierza przyznawany jest na podstawie Uchwały Nr XX/154/1992 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 kwietnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu nadawania Medalu VII Wieków Zgierza
Załącznik do uchwały Nr XX/154/1992 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 kwietnia 1992 r. - Regulamin przyznawania Medalu VII Wieków Zgierza


Poprzednia strona:
Następna strona: Zgierski Medal Wolności

Print this page