cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Prof. dr hab. Witold ŚwiętosławskiAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Prof. dr hab. Witold Świętosławski

(ur.w 1956 r. w Zgierzu) archeolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Zgierzu. W 1980 r. ukończył studia archeologiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1990 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1999 r. - doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Od 2004 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor 5 książek, 90 artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych i mniejszych publikacji. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie archeologii.

Osobiście kierował pracami wykopaliskowymi na Pomorzu, Mazurach, Kujawach i w Polsce Środkowej. Uczestniczył w badaniach wykopaliskowych na kilkudziesięciu stanowiskach, m.in. w Polsce, Mongolii, Baszkirii, Uralu i Zauralu. Odbył wiele podróży badawczych m.in. do Czech, Bułgarii, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rosji, Austrii, Finlandii, Danii, Francji.

Specjalizuje się w archeologii średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem: bronioznawstwa średniowiecznego, dziejów i kultury średniowiecznych ludów Wielkiego Stepu, kultury materialnej w Polsce i w państwie krzyżackim w Prusach. Obecnie wykłada archeologię średniowiecza i nowożytności, bronioznawstwo średniowieczne, prahistoria ziem polskich.

Uczestnik i organizator wielu konferencji międzynarodowych. Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiej Akademii Nauk oraz wielu redakcji.

Informacje Uniwersytetu Gdańskiego

Informacje w Wikipedii


Poprzednia strona: Prof. Leszek Rózga
Następna strona:

Print this page