cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Włodzimierz Wojciech WalczakProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Włodzimierz Wojciech Walczak

Prof. dr hab. - ur. 21.03.1937 r. w Zgierzu (zmarł w 2012 r.)

dyscyplina: inżynieria materiałowa (37), mechanika (43)

kierunki działalności naukowej i specjalności: zgrzewanie wybuchowe metali, spawalnictwo

miejsce pracy i stanowisko: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny - profesor zwyczajny, dziekan Wydziału

studia, stopnie i tytuły naukowe: studia - Politechnika Gdańska (1961); dr - Politechnika Gdańska (1968); dr hab.- Politechnika Warszawska (1978); prof. (tytuł) - 1993; prof. (stanow.) - 1991; prof. zw. (stanow.) - 2001

publikacje: 148, w tym książek - 2; patenty - 9; wypromowanych doktorów - 3

stanowiska: dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (od 1999); kierownik Katedry Technol. Mater. Masz. i Spawalnictwa PG (od 1996); prodziekan Wydz. Mechaniczno-Technologicznego PG (1987-1988); dyrektor Instytutu Technol. Mater. Maszyn i Spawalnictwa PG (1979-1985)

najważniejsze wyróżnienia: nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1969, 1972, 1979, 1985)

przynależność do organizacji naukowych: Naczelna Organizacja Techniczna - członek; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - członek

inne zainteresowania: turystyka

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Nauk Technicznych 2003"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń

www.zlotaksiega.helion.pl

***

Z głębokim żalem informujemy o śmierci śp. Prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Walczaka, profesora zwyczajnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, wspaniałego naukowca i wychowawcy młodzieży akademickiej.

Profesor był wybitnym specjalistą w zakresie technologii metali i spawalnictwa. Główną tematyką prac nau­kowo-badawczych i wdrożeniowych Profesora było zgrzewanie wybuchowe metali. W tej dziedzinie stworzył szkołę naukową, w której wypromowana została liczna grupa magistrów, doktorów i doktorów habilitowanych.

Przede wszystkim jednak był wspaniałym nauczycielem akademickim cenionym i lubianym przez studentów i doktorantów.

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu i prodziekana Wydziału Mechanicznego-Technologicznego, dziekana Wydziału Mechanicznego, kierownika Katedry Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Był wieloletnim członkiem Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, a także redaktorem działowym czasopisma Przegląd Spawalnictwa.

Uczestniczył w działalności różnych organów doradczych zarówno w Uczelni jak i poza nią. Był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Za działalność badawczą i wynalazczą został wyróżniony przez SIMP Medalem im. Stanisława Olszewskiego oraz Honorowym Medalem im. Tadeusza Sendzimira przez Polskie Towarzystwo Wynalazców i Racjonalizatorów. Jego dokonania naukowe i dydaktyczne wyróżniane były wielokrotnie nagrodami ministra, rektora Politechniki Gdańskiej, a także Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Politechnika Gdańska straciła wybitnego Profesora, Naukowca i Nauczyciela akademickiego.

Cześć Jego pamięci!

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej, Dziekan i Rada Wydziału
oraz pracownicy i studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Pogrzeb odbędzie się 20 sierpnia 2012 o godz. 10:30 na cmentarzu Srebrzysko (nowa kaplica).

Na podst. wspomnienia


Poprzednia strona: Andrzej Szadkowski
Następna strona: Karol Zajączkowski

Print this page