cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Wojciech Adolf Roman SplitProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Wojciech Adolf Roman Split

 

Prof. dr hab. n. med. - ur. 20.05.1937 r. w Inowrocławiu

specjalista: neurolog

główne kierunki działalności naukowej i specjalności: samoistne bóle głowy, neurologiczne powikłania cukrzycy, anomalia czaszkowo-kręgowa, elektrofizjologia, dysfunkcja narządu żucia

miejsce pracy i stanowisko: Akademia Medyczna w Łodzi, Instytut Stomatologii, Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia - kierownik Zakładu

studia, stopnie i tytuły naukowe: studia - Akademia Medyczna w Łodzi (1962); dr - Akademia Medyczna w Łodzi (1971); dr hab.- Akademia Medyczna w Łodzi (1980); prof. (tytuł) - 2001; prof. (stanowisko) - 1991

całkowita liczba publikacji: 194, w tym książek - 3 (współautor); liczba wypromowanych doktorów - 10

specjalizacje: specjalizacja I st. - Klinika Neurologiczna AM w Łodzi (1967); specjalizacja II st. - Klinika Neurologiczna AM w Łodzi (1974)

najważniejsze stanowiska związane z działalnością naukową i zawodową: docent, ordynator Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu (1983-1991); prof. nzw., ordynator Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu (1991-1994); prof. nzw., kierownik Zakładu Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia (od 1995)

najważniejsze wyróżnienia: Odznaka za wzorową pracę w Służbie Zdrowia (1978); Honorowa Odznaka m. Łodzi (1980); Nagroda Naukowa I st. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

przynależność do organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Neurologiczne - członek (od 1965); New York Academy of Sciences - członek (od 1997); International Association for the Study of Pain - członek (od 1999)

inne informacje: członek Zarządu Związku Zawodowego Pracowników AM i Szpitali Klinicznych w Łodzi, członek szeregu Komisji Senatu AM w Łodzi, członek Rady Instytutu Stomatologii AM w Łodzi

inne zainteresowania: współczesne malarstwo polskie, turystyka

Opracowano na podstawie:
"Złotej Księgi Polskiej Medycyny 2002"
Wydawnictwo HELION S.A.,
Redaktor naczelny: Krzysztof Pikoń

www.zlotaksiega.helion.pl


Poprzednia strona: Janina Jolanta Ogińska-Bulik
Następna strona: Henryk Struszczyk

Print this page