cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zasady odbioru odpadów w ZgierzuAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Zasady odbioru odpadów w Zgierzu

ULOTKA

Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Zgierz przejmuje obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy od tego dnia nie będą zobowiązani do zawierania indywidualnych umów z firmą wywozową.

Dotychczas obowiązujące umowy muszą zostać wypowiedziane w takim terminie, by przestały obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r., gdyż w przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo poniesienia podwójnej opłaty (wzór ogólny wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie umowy zawartej z MPGK Sp. z o.o.). Szczegółowe informacje

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, biodegradowalnych, niebezpiecznych).

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stawka wyniesie (od 01.04.2015 r.) 8 zł od osoby zamieszkałej, a w przypadku nie prowadzenia takowej zbiórki - opłata wyniesie 16 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Na gospodarce odpadami gmina nie może zarabiać, gdyż jest to system samofinansujący się.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW


Poprzednia strona: GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Następna strona: Lista ulic z Rejonu I

Print this page