cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zasady odbioru odpadów w ZgierzuProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Zasady odbioru odpadów w Zgierzu

ULOTKA

Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Zgierz przejęła obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy od tego dnia nie będą zobowiązani do zawierania indywidualnych umów z firmą wywozową.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, biodegradowalnych, niebezpiecznych).

Opłata za zbiórkę odpadów od 1 kwietnia 2015 r. wynosi:
8 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny
- 16 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.04.2015 r.

Dotychczasowe opłaty (w okresie od 01.03.2014 r. do 31.03.2015 r.) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosiły 6 zł od osoby zamieszkałej, a w przypadku nie prowadzenia takowej zbiórki - 11 zł.

Dotychczasowe opłaty (w okresie od 01.07.2013 r. do 28.02.2014 r.) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosiły 8 zł od osoby zamieszkałej, a w przypadku nie prowadzenia takowej zbiórki - 12 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Na gospodarce odpadami gmina nie może zarabiać, gdyż jest to system samofinansujący się.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW


Poprzednia strona: GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Następna strona: Lista ulic z Rejonu I

Print this page