cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zespół ds. Budżetu ObywatelskiegoProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

 

 

Zarządzeniem Nr 71/VII/2015 z dnia 27.03.2015 r. Prezydent Miasta Zgierza powołał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Skład zespołu:
Bohdan Bączak
- Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza
Bogusława Sałuda-Anyszewska - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju UMZ
Artur Augustyniak - asystent Prezydenta Miasta Zgierza
Henryka Piekut - radna Rady Miasta Zgierza
Marek Hiliński - radny Rady Miasta Zgierza
Andrzej Mięsok - radny Rady Miasta Zgierza
Marek Wolski - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów
Henryk Urbanowski - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto
Andrzej Łaszczewski - Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Nowe Miasto
Alina Łęcka-Andrzejewska - Przedstawiciel organizacji pozarządowej
Bożenna Piotrowicz - Przedstawiciel organizacji pozarządowej
Adrian Skoczylas - Przedstawiciel organizacji pozarządowej
Łukasz Wróblewski - Przedstawiciel mieszkańców miasta Zgierza (wyłoniony w losowaniu)
Adam Barburski - Przedstawiciel mieszkańców miasta Zgierza (wyłoniony w losowaniu)
Tomasz Pietrzak - Przedstawiciel mieszkańców miasta Zgierza (wyłoniony w losowaniu)

Zadania zespołu:
przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Zgierzu, zawierających w szczególności:
- procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji,
- kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty,
- harmonogram zgierskiego budżetu obywatelskiego,
- sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Zgierzu.

Otwarty przebieg spotkań zespołu umożliwia mieszkańcom Zgierza uczestniczenie w jego pracach i wyrażanie własnych opinii.


Poprzednia strona: BUDŻET OBYWATELSKI
Następna strona: Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Print this page