cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji ZawodowychProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych

Siedziba Zespołu - ul. 3 Maja 46 (budynek Kolegium Nauczycielskiego)

http://www.get.edu.pl/

W skład Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu wchodzi:

Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu został utworzony z dniem 1 lipca 2014 r.  na mocy Uchwały Nr XLV/844/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2014.1963)

STATUT


Poprzednia strona: Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu
Następna strona: Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Print this page