cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - ZKS WłókniarzAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

ZKS Włókniarz

Fragmenty

ANDRZEJ KUSY
MONOGRAFIA ZGIERSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "WŁÓKNIARZ"

Zarys historyczny działalności organizacyjnej i sportowej klubu od momentu powstania w 1946 do czasów współczesnych, obejmujący okres 55 lat istnienia ZKS "Włókniarz" Zgierz.

Zgierz styczeń - czerwiec 2001

Spis treści:
1. Od autora
2. Geneza powstania ZKS "Włókniarz" Zgierz
3. ZKS "Włókniarz" Zgierz w latach 1948-2000
4. Sekcje sportowe "Włókniarza" w latach 1946-2000
5. ZKS "Włókniarz" Zgierz w 2001 roku
6. Bibliografia i materiały źródłowe
7. Poczet prezesów

Od autora
(...) Na temat sportu zgierskiego napisano, jak dotąd niewiele. Dwie broszurki wydane z okazji 25- i 50-lecia Klubu Sportowego "Boruta" oraz kilka prac magisterskich poświęconych historii sportu naszego miasta, to w zasadzie wszystko, co do tej pory z historii sportu zgierskiego ujrzało światło dzienne. Jedynymi wiarygodnymi źródłami oprócz wyżej wymienionych były wszelkiego rodzaju protokoły zebrań i dokumenty w archiwum zgierskiego klubu oraz prowadzona, lecz niesystematycznie Księga Członków. Poza tym, kopalnią wiedzy, choć na temat zgierskich sportowców, a zawodników "Włókniarza" w szczególności w latach czterdziestych i pięćdziesiątych nie pisano zbyt wiele, okazały się roczniki prasy łódzkiej z lat 1946-2000.
Cennymi wiadomościami podzieliło się ze mną wielu byłych zawodników i działaczy "Włókniarza", bez których trafnych spostrzeżeń i uwag zawartość tej publikacji byłaby znacznie uboższa. (...)

Andrzej Kusy

Geneza powstania ZKS "Włókniarz" Zgierz
1. Wstęp
2. Okres międzywojenny
3. Zgierski sport w latach drugiej wojny światowej
4. Kulisy zawiązania ZKS "Włókniarz" Zgierz

ZKS "Włókniarz" Zgierz w latach 1948-2000
1.
Od hokejowego krążka do żaglówek
2. Rozwiązanie Harcerskiego Klubu Sportowego
3. Pierwsze sportowe sukcesy
4. Włókniarz klubem wielosekcyjnym
5. Awans do pierwszej ligi, której nie było
6. Rozwój innych sekcji sportowych klubu
7. Awans piłkarzy do III ligi!
8. W lepszych warunkach
9. Hokejowi reprezentanci Polski
10. Pierwszy kryzys klubu
11. Burzliwy koniec dekady i awans hokeistów do I ligi
12. Era prezesa Henryka Wieczorka
13. Hokejowe sukcesy i... "zadymy"
14. Ostatnie lata sekcji bokserskiej
15. Hokeiści z tarczą, a piłkarze na tarczy
16. Pierwsza liga po raz drugi w Zgierzu
17. Pierwszoligowe boje na zgierskim lodzie
18. Coraz wyższy poziom lekkoatletów i piłkarzy
19. Koniec pewnej epoki
20. Piłkarskie losy
21. Stagnacja sekcji hokejowej, za to lekkoatleci wygrywają!
22. Hokeiści i piłkarze na ustach kibiców całego Zgierza!
23. Niezapomniane piłkarskie "derby"
24. Agonia "włókniarskiego" hokeja, narodziny sekcji brydżowej
25. Lekkoatleci w czołówce województwa
26. Sukcesy młodych piłkarzy
27. Pięćdziesięciolecie klubu
28. Zgierzanin Roku prezesem

Sekcje sportowe "Włókniarza" w latach 1946-2000
WSTĘP
W okresie działalności sportowo-organizacyjnej ZKS "Włókniarz" Zgierz w latach 1946-2000 zawiązano wiele sekcji sportowych (...). Jedynie trzy dziedziny sportu cieszyły się niesłabnącą popularnością wśród członków klubu i kibiców "Włókniarza": hokej na lodzie, piłka nożna oraz lekkoatleci. Najkrócej w strukturach klubowych Włókniarza istniały sekcje siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz sekcja żeglarska. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych pływanie i boks były niezwykle popularne wśród mieszkańców Zgierza. (...)
Krócej działały sekcje motocyklowa, łucznicza, szachowa i brydżowa. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych tenis stołowy i szermierka zaznaczyły mocno swoją obecność w historii klubu. (...) Najmłodszą sekcją Zgierskiego Klubu Sportowego "Włókniarz" jest sekcja biegów na orientację. (...) Największą liczbę sekcji sportowych "Włókniarz" posiadał w latach pięćdziesiątych. (...) Z klubu wielosekcyjnego, "Włókniarz" stał się organizacją sportową skupiającą obecnie trzy sekcje.

Omówione zostały:
1. Sekcja hokeja na lodzie
2. Sekcja piłki nożnej
3. Sekcja lekkiej atletyki
4. Sekcja bokserska
5. Sekcja pływania
6. Sekcja biegów na orientację
7. Sekcja szermiercza
8. Sekcja łucznicza
9. Sekcja tenisa stołowego
10. Sekcja brydża sportowego
11. Sekcja szachowa
12. Sekcja żeglarska
13. Sekcja motocyklowa
14. Sekcja gier sportowych (piłka ręczna, koszykówka i siatkówka)
15. Profilaktyka zdrowotna i rekreacja sportowa.

Bibliografia i materiały źródłowe
1. Bejm Bogdan "Powstańcy warszawscy z kręgu zgierskiego" Zgierz 1987
2. J. Całusiński, W. Kaczmarek, J. Mantewka i M. Strzelecki "25 lat - jubileusz KS Boruty Zgierz" Wydawnictwo Łódzkie 1959
3. Domański Witold "Śladem hokejowego krążka" W-wa 1976
4. Gowarzewski Andrzej "Encyklopedia piłkarska FUJI - kolekcja klubów - Widzew Łódź" Katowice 1998
5. Komitet Redakcyjny - przewodniczący płk mgr Edward Potorejko "Legia 1916-1966 - historia, wspomnienia, fakty" MON W-wa 1966.
6. Krawczyk Zbigniew "Społeczne wartości kultury fizycznej"
7. Krygier Włodzimierz "Hokej na lodzie" W-wa 1935
8. Kusy Andrzej praca magisterska: "Powstanie i rozwój hokeja na lodzie w Zgierzu na przykładzie KS Włókniarz w latach 1946-1986" Łódź 1992
9. Madej Bogda, Włodkowski Lucjusz "Stadion pełen wspomnień" Łódź 1978
10. "Program Mistrzostw Polski Zrzeszeń Sportowych w hokeju na lodzie" Katowice 1952
11. PZHL Zarząd Główny "Biuletyn sprawozdawczy" nr 3/26 1962
12. PZHL Zarząd Główny "Biuletyn sprawozdawczy za lata 1967-1968" W-wa 1968
13. PZHL Zarząd Główny "Sprawozdanie za lata 1963-1964" W-wa 1964
14. PZHL Zarząd Główny "Sprawozdanie za lata 1968-1972" W-wa 1972
15. PZHL Zarząd Główny "Sprawozdanie za lata 1973-1976" W-wa 1976
16. PZHL Zarząd Główny "Sprawozdanie za lata 1976-1980" W-wa 1980
17. PZHL "Informator rozgrywek ligowych sezon 1982/83" W-wa 1982
18. PZHL "Informator rozgrywek ligowych sezon 1983/84" W-wa 1983
19. Strzałkowski Jacek "Łódzki Klub Sportowy 1908-1983" Łódź 1983
20. Wołkowski Andrzej "W pogoni za krążkiem" W-wa 1956
21. Woźniak Witold "90 lat Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów" Łódź 2000
22. Wroczyński Ryszard "Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu" Wrocław 1985
23. Zarząd KS "Boruta" "50 lat KS Boruta Zgierz 1933-1983" Łódź 1983

Czasopisma
1.
Dziennik Łódzki 1946-1986
2. Express Ilustrowany 1948-1962
3. Głos Robotniczy 1946-1990
4. Ilustrowany Tygodnik Zgierski 1991-1998
5. Nowy Tygodnik Zgierski 1998-2000
6. Przegląd Sportowy 1959-1968
7. Sport 1968-1969
8. Tempo 1966-1976

Źródła rękopiśmienne - kroniki
1.
Materiały rękopiśmienne pt. "Historia hokeja na lodzie ŁOZHL 1926-1989" autorstwa Tadeusza Andysiaka.
2. Materiały rękopiśmienne pt. "Hokej na lodzie KS Boruta Zgierz" autorstwa Stanisława Sowińskiego.

Źródła rękopiśmienne - drukowane
1.
Protokoły z zebrań Zarządu KS "Włókniarz" Zgierz w latach 1948-2000.

POCZET PREZESÓW
Kazimierz Nalej 1946-1948
Bronisław Dynowski 1948-1952
Włodzimierz Muszyński 1952-1956
Eugeniusz Kaleta 1956
Henryk Karasiński 1957
Leon Michalak 1958
Włodzimierz Muszyński 1959
Henryk Wieczorek 1960-1968
Roman Bliźniewski 1968-1979
Kazimierz Kubiak 1979-1981
Paweł Szymański 1981-1985
Henryk Wieczorek 1985-1989
Andrzej Mikołajczyk 1989-1993
Jerzy Matusiak 1993-1997
Zdzisław Jaksa 1997-


Poprzednia strona: Osiągnięcia UKS "Piątka" Zgierz (1994-2005)
Następna strona: Stocks

Print this page