cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zespół Szkół Ogólnokształcących - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława StaszicaProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Zespół Szkół Ogólnokształcących - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

LO im. St. Staszica chlubi się mianem najstarszej szkoły średniej w powiecie zgierskim.

Jej historia jest wpisana w historię miasta. Korzenie szkoły sięgają końca XIX wieku. W 1917 roku dotychczasowa siedmioklasowa Szkoła Handlowa została przekształcona w ośmioklasowe "Królewsko-Polskie Gimnazjum Koedukacyjne", a po odzyskaniu niepodległości szkołę upaństwowiono i nadano imię Stanisława Staszica w 1918 r.

Trudno przecenić rolę tej placówki edukacyjnej w środowisku zgierskim, którą pełni od przeszło stu lat. Wielu szanowanych nauczycieli uczyło i wychowywało w murach liceum kolejne pokolenia zgierzan. Tradycją szkoły jest ruch skautingowy, który działał w konspiracji od 1911 r. Po 1916 r., kiedy to podpisano akt legalizacji skautingu i powstał Związek Harcerstwa Polskiego, działały 2 drużyny im E. Plater (żeńska) i im. Zawiszy Czarnego (męska). Od tej pory harcerstwo stało się nieodłącznym atrybutem szkoły.

Podtrzymując tradycję Koła Absolwentów powstałego w 1931 r., reaktywowano w 2003 r. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu.

Więcej


Poprzednia strona: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
Następna strona: Tomasz Kłos

Print this page