cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Traders and Entrepreneurs Association of District ZgierskiegoAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Traders and Entrepreneurs Association of District Zgierskiego

95-100 Zgierz, ul. Piłsudskiego 24

Prezes: Grzegorz Jęczkowski
Z-ca Prezesa: Wojciech Florczak

Dyżury: drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 18.30-20.00

Organizacja powstała w październiku 2002 r.

Zrzesza ok. 130 podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu zgierskiego.

Związek skupia małe i średnie przedsiębiorstwa, współpracuje m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami społecznymi i placówkami szkolnymi.

Prowadzi szkolenia i porady dla przedsiębiorców, pomaga w wdrażaniu nowych przepisów związanych m.in. z przystąpieniem Polski do UE.

W dniu 06.06.2007 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku, podczas którego uchwalono nowy regulamin ZKiPPZ oraz aktualne kierunki i plan działań na najbliższą kadencję. Dokonano również wyboru nowych władz Związku.


Poprzednia strona: Poland and Veterans Association of Former Political Prisoners
Następna strona: Polish Union of Nauczycielstwa

Print this page