cookies

Printing Etap I - analiza przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego

W związku z przygotowywaniem się przez Gminę Miasto Zgierz do realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego współfinansowanego ze środków UE pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza" zapraszamy Państwa do udziału w testowaniu rynku w celu uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia przedsięwzięcia oraz wiarygodnego oszacowania realności przyjętych założeń brzegowych współpracy Podmiotu Publicznego z Partnerem Prywatnym i Instytucjami Finansowymi.

Zatem zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i odesłanie odpowiedniej ankiety na adres e-mail wskazany w memorandum w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - ankieta dla przedsiębiorców (format: PDF, DOC)
Załącznik nr 1 - ankieta dla instytucji finansowych (format: PDF, DOC)
Memorandum informacyjne (format: PDF)