cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - FundacjeProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Fundacje

 

Fundacja jest to instytucja realizująca zadania społeczne nie mające charakteru działalności gospodarczej (np. naukowe, oświatowe, sportowe, socjalne), które w akcie fundacyjnym określił założyciel (fundator), przeznaczając na tę działalność odpowiedni majątek. Fundacje mogą być ustanowione tylko w celu realizacji zadań społecznych lub gospodarczych użytecznych i zgodnych z podstawowymi interesami Polski. Instytucje typu fundacji istniały już od starożytności, jednak ich istotny rozwój nastąpił w XX w., przyczyniło się do tego nowe ustawodawstwo podatkowe, zgodnie z którym utworzenie fundacji lub wpłata na konto fundacji już istniejącej umożliwia wyłączenie kwoty wydanej na ten cel spod opodatkowania, a ponadto umożliwia niższe opodatkowanie pozostałej części majątku. Fundacje spełniają ważną rolę w finansowaniu nauki, oświaty i kultury.


Poprzednia strona: Stowarzyszenia i Organizacje
Następna strona: Fundacja "Arka"

Print this page