cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Raporty o stanie Miasta Zgierza 2000 rokAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Raporty o stanie Miasta Zgierza 2000 rok

Dokumenty przygotowane na sesje Rady Miasta Zgierza

-----------------------------------------------

INFORMACJA O STANIE MIASTA ZGIERZA 2000 ROK

Spis treści:

1. Położenie miasta Zgierza ..... 3
2. Infrastruktura społeczna ..... 5
2.1. Demografia ..... 5
2.2. Mieszkalnictwo ..... 10
2.3. Oświata ..... 16
2.4. Kultura ..... 24
2.5. Sport i rekreacja ..... 26
2.6. Ochrona zdrowia i opieka społeczna ..... 29
2.7. Bezpieczeństwo publiczne ..... 34
2.8. Budżet miasta Zgierza ..... 40
3. Infrastruktura techniczna ..... 45
3.1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna ..... 45
3.2. Zaopatrzenie w ciepło, gaz i energię elektryczną ..... 47
3.3. Miejski system komunikacyjny ..... 50
4. Gospodarka ..... 53
4.1. Podmioty gospodarcze ..... 53
4.2. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ..... 57
4.3. Oferty inwestycyjne miasta ..... 57
4.4. Organizacje gospodarcze i instytucje około biznesowe ..... 58
4.5. Promocja miasta ..... 59
5. Ekologia i rozwój przestrzenny ..... 60
5.1. Nieruchomości ..... 60
5.2. Stan środowiska naturalnego ..... 63
5.3. Polityka i rozwój przestrzenny ..... 66

--------------------------------------------------

RAPORT OTWARCIA
STAN MIASTA ZGIERZA NA POCZĄTKU IV KADENCJI SAMORZĄDU
30 grudnia 2002 r.

Spis treści:

I. Informacja na temat stanu budżetu Miasta Zgierza w roku 2002 ..... 1
II. Informacja na temat realizacji ul. Parzęczewskiej w Zgierzu na odcinku od posesji nr 30 do ul. Staffa ..... 5
III. Informacja o nieruchomości po byłej jednostce wojskowej przy ul. Piątkowskiej ..... 6
IV. Informacja na temat umowy dzierżawy majątku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ..... 8
V. Informacja na temat działalności Regionalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego ..... 8
Sprawozdanie z realizowanych zadań, w zakresie oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, w latach 1999-2002 ..... 11
I. Oświata i wychowanie ..... 11
II. Kultura ..... 26
III. Zdrowie ..... 54
IV. Sport i rekreacja ..... 63


Poprzednia strona: Zgierz - The report on the status of the City 1997
Następna strona: Zgierz - Study determinants and Regional Planning Guidelines

Print this page