cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - InsygniaAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Insygnia

HERB

Herbem Miasta jest mur forteczny z trzema spiczasto zakończonymi basztami. W murze widnieje otwarta brama z ukoronowanym orłem pośrodku.

Herb Miasta może być stosowany przez osoby fizyczne i prawne także łącznie z ich własnymi barwami organizacyjnymi, w tym również na tle tych barw, jeżeli przepisy nie stoją temu na przeszkodzie.

Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego herbu Miasta wymaga uzgodnienia z Prezydentem. (Na podst. Statutu Miasta Zgierza)

--------------------------------------------------

FLAGA

Flagą miasta jest prostokątny płat tkaniny o stosunku szerokości do długości 1:2 o następującej kolorystyce: kolor żółty rozmieszczony jest w kształcie rzymskiej cyfry VII o wymiarach: skrajny lewy pionowy pas o szerokości 1/10 całej długości flagi oraz trzy pasy ukośne o tej szerokości mierzonej wzdłuż boku flagi, przy czym pierwszy lewy ukośny pas ma skrajną krawędź przebiegającą wzdłuż linii poprowadzonej przez dolny lewy róg flagi i punkt na górnej krawędzi flagi oddalony o 32/100 długości flagi od jej lewej krawędzi. Pozostałe pasy są równoległe do pierwszego ukośnego.
Za każdym żółtym pasem znajduje się czarny wąski pasek o szerokości 1/80 całej długości flagi.
Otrzymany trójkątny element w górnej lewej części flagi wypełniony jest kolorem błękitnym, zaś pozostała część flagi wypełniona jest kolorem czerwonym.
Pierwszy lewy pasek z lewej strony flagi jest oddalony od jej krawędzi o 1/32 całej długości flagi.
Na polu czerwonym umieszczony jest centralnie herb Miasta w czarnej obwódce w stosunku wysokości herbu do szerokości flagi i 3/4 długości całej flagi. Nad herbem na całej jego szerokości umieszczony jest napis w kolorze czarnym Zgierz. Wielkość liter wynosi 5/80 szerokości całej flagi.

Flagi Miasta używa się dla podkreślenia więzi emocjonalnych i kulturowych łączących
mieszkańców oraz ich organizacje z miejscem urodzenia, zamieszkania, pracy czy siedziby.
Flagi Miasta używa się dla dekoracji budynków i gmachów publicznych, siedzib instytucji i przedsiębiorstw oraz innych form przestrzennych z okazji uroczystości państwowych i miejskich.
Prezydent może zarządzić użycie flagi Miasta z okazji innych wydarzeń.

Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego flagi Miasta wymaga uzgodnienia z Prezydentem. (Na podst. Statutu Miasta Zgierza)


Poprzednia strona: About town
Następna strona: Statute of the City of Zgierz

Print this page