cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Park Kulturowy "Miasto Tkaczy"Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Park Kulturowy "Miasto Tkaczy"

Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Zgierza

Pełnomocnik ds. Rozwoju Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy" - tel. 42 714 32 92

95-100 Zgierz, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1

e-mail: poczta@miastotkaczy.pl
http://www.miastotkaczy.pl/

Projekt "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza" dofinansowany w ramach Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na rewitalizację zabytków - Parku Kulturowego Miasto Tkaczy (szczegółowe informacje o projekcie).

Park Kulturowy "Miasto Tkaczy" znajduje się na terenie obejmującym zabytkową zabudowę i układ przestrzenny. Obejmuje fragment zachowanego układu szachownicowego o regularnym podziale na równej wielkości parcele, gdzie w latach 20-tych XIX w. wydzielono działki przeznaczone pod budowę domów dla sukienników. W efekcie realizacji projektu przywrócona została historyczna zabudowa Rynku Nowego Miasta w obrębie ulic Narutowicza i Rembowskiego poprzez przeniesienie, renowację i konserwację 4 domów tkaczy wraz z odtworzeniem XIX- wiecznego charakteru obu wspomnianych ulic.


Poprzednia strona: Objects historic
Następna strona: Nowe Miasto

Print this page