cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Geographic LocationAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Geographic Location


Fot. J.S.

Zgierz położony jest w dolinie Bzury

     Zgierz rozlokował się w dolinie rzeki Bzury na krawędzi Wysoczyzny Łódzkiej, która tworzy lekko wyniesiony "półwysep", wcinający się w Niziny Środkowopolskie. Dzięki temu ukształtowanie terenu jest wyjątkowo urozmaicone, a deniwelacje dochodzą do 40 m wysokości. Powierzchnia miasta wynosi 42 km2.

     Pod miastem znajdują się trzecio- i czwartorzędowe oraz górnokredowe warstwy wodonośne, z których czerpana jest woda doskonałej jakości dla potrzeb mieszkańców. W okalającej miasto Gminie Zgierz rozpoczęto eksploatację złóż wód mineralnych, zawierających znaczne ilości fluoru.

     Miasto wchodzi w skład łódzkiej aglomeracji, w której żyje ponad milion mieszkańców. Bliskie sąsiedztwo aglomeracji Łodzi i Warszawy wzbogaca ofertę gospodarczą, naukową, kulturalną i usługową mieszkańcom Zgierza. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności oraz struktury samego miasta.

     Zgierz posiada połączenie tramwajowe z Łodzią i sąsiednimi gminami, należy także do łódzkiego węzła telekomunikacyjnego.

     Istotne znaczenie dla rozwoju naszego miasta mają budowane autostrady: A-1 (północ-południe) i A-2 (wschód-zachód), które połączą granicę polsko-niemiecką w Świecku z Terespolem na wschodniej granicy Polski. Na północ od Zgierza przebiega autostrada A-2 z węzłami w Emilii i Strykowie. Na wschód od miasta wyznaczono trasę autostrady A-1, która będzie krzyżować się z A-2 koło Strykowa (tylko kilka kilometrów od Zgierza). Przez Zgierz będzie wiodła droga ekspresowa S-14, stanowiąca zjazd z autostrady A-2 do Łodzi. Da ona także początek zachodniej obwodnicy Łodzi.

    Obecnie przez miasto przebiegają przelotowe trasy samochodowe wiodące w różne kierunki, w tym droga krajowa nr 1, łącząca porty Gdańska i Gdyni z południem Polski, a w skali Europy - Skandynawię i Bałkany. Tu znajduje się także rozwidlenie szlaków kolejowych biegnących z Łodzi na północ i na wschód. Dobry dojazd do lotniska w Lublinku (ok. 20 km) i bliskość portu lotniczego Warszawa - Okęcie (ok. 130 km) czyni Zgierz miastem atrakcyjnym dla rozwoju działalności gospodarczej.


Fot. J.S.

Droga krajowa nr 1 (E75) po przeprowadzonej modernizacji


Fot. J.S.

Przedwojenny budynek Dworca PKP


Poprzednia strona: Gallery Old City
Następna strona: Publications devoted to the city

Print this page