cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zarząd Rejonowy PCK Zgierz (zlikwidowany)Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Zarząd Rejonowy PCK Zgierz (zlikwidowany)

W czerwcu 2013 r. zlikwidowano Oddział Rejonowego PCK w Zgierzu

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636 55 82; 42 636 12 84
e-mail: lodz.hdk@pck.org.pl
www: www.pck.lodz.pl

***

ARCHIWUM

Oddział Rejonowy PCK w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Ks. Sz. Rembowskiego 3
tel. 42 716 27 64

Prezes: Marek Rajski
Kierownik biura: Iwona Kacela

Biuro PCK czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zarząd Rejonowy PCK Zgierz - Łódzki Zarząd Okręgowy PCK

Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez PCK są:
-
działalność opiekuńcza prowadzona przez Punkt Opieki nad Chorym w Domu,
-
pomoc potrzebującym poprzez magazynowanie i wydawanie odzieży nowej i używanej,
-
propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie krwiodawców,
-
promocja zdrowia,
-
ratownictwo,
-
organizowanie działalności wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
-
prowadzenie wiele akcji, m. in. zimową akcję dożywiania osób z rodzin najbiedniejszych, akcję "Wyprawka dla żaka",
-
upowszechnianie ideałów Czerwonego Krzyża, jego podstawowych zasad i międzynarodowego prawa humanitarnego.


Poprzednia strona: Ochotnicze Hufce Pracy
Następna strona: Polski Komitet Pomocy Społecznej

Print this page